Kurumsal Raporlar

Hizmet Standartları

Üsküdar Belediyesi Hizmet Standartları Raporu

Stratejik Plan

2020-2024 Stratejik Plan

2015 - 2019 Stratejik Plan​ 

2010 - 2014 Stratejik Plan


Faaliyet Raporları

2009 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu​

2013 Faaliyet Raporu​

2014 Faaliyet Raporu

2015 Faaliyet Raporu

2016 Faaliyet Raporu

2017 Faaliyet Raporu

2018 Faaliyet Raporu

2019 Faaliyet Raporu

2020 Faaliyet Raporu

2021 Faaliyet Raporu

2022 Faaliyet Raporu


Mali Performans Raporları

2010 Mali Yılı Performans Raporu

2011 Mali Yılı Performans Raporu

2012 Mali Yılı Performans Raporu

2013 Mali Yılı Performans Raporu

2014 Mali Yılı Performans Raporu​

2015 Mali Yılı Performans Raporu ​

2016 Mali Yılı Performans Raporu ​

2017 Mali Yılı Performans Raporu

2018 Mali Yılı Performans Raporu

2019 Mali Yılı Performans Raporu

2020 Mali Yılı Performans Raporu

2021 Mali Yılı Performans Raporu

2024 Mali Yılı Performans Raporu

 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2021-2022 Yılı (İlk 6 Aylık) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2022-2023 Yılı (İlk 6 Aylık) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

 


İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Eylem Planı Raporları

2011 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Eylem Planı Raporu

2018 - 2019 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

2022-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

2024-2025 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

 

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı (2023-2030)