Temel Değerlerimiz

 

 • Uluslararası kalite standartlarında belediyecilik hizmetleri sunmak,
 • Katılımcı yerel yönetim anlayışı ile çözüm odaklı, tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetime sahip olmak,
 • Teknolojiyi yakından takip ederek Üsküdar halkının azamî düzeyde yararlanmasını sağlamak,
 • Tüm kaynakların amacına uygun, etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
 • Doğal, tarihî, kültürel mirasa ve geleneksel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak,
 • Tüm paydaşlarımızın katılımı ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak,
 • Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,
 • Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek,
 • İnsan odaklı ve yenilikçi hizmet üretmek,
 • Sosyal belediyecilik anlayışı ile pozitif farkındalık sağlamak,
 • Katılımcı ve çoğulcu yönetişim anlayışını geliştirerek sürdürmek