Temel Değerlerimiz

• Uluslararası kalite standartlarında belediyecilik hizmetleri sunmak,

• Katılımcı yerel yönetim anlayışı ile çözüm odaklı, tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetime sahip olmak,

• Teknolojiyi yakından takip ederek Üsküdar halkının azamî düzeyde yararlanmasını sağlamak,

• Tüm kaynakların amacına uygun, etkin ve verimli kullanımını sağlamak,

• Doğal, tarihî, kültürel mirasa ve geleneksel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak,

• Üsküdarlıların katılımı ile çevreye duyarlı sürdürülebilir kalkınma sağlamak,

• Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,

• Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek,

• İnsan odaklı ve yenilikçi hizmet üretmek,

• Sosyal Belediyecilik anlayışı ile pozitif farkındalık sağlamak,

• Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmak,

• Güler yüzle karşılamak, gülen yüzle uğurlamaktır.