Misyonumuz

Tarih ve  Kültür Şehri Üsküdar'daki tüm paydaşlarımıza; kaliteli, şeffaf, verimli ve etkin belediyecilik hizmetlerini, katılımcı bir yerel yönetim anlayışı ile sunarak; Üsküdarlıların ekonomik ve sosyal refah seviyesini yükseltmektir.

Üsküdar geçmişten günümüze farklı inanç ve kökenlere mensup sakinlerinin hayat vererek renklendirdiği sosyal dokusu, tarihi ve turistik zenginlikleri ile İstanbul içinde stratejik bir konuma sahiptir. İlçede yer alan zenginliklerin bilincinde olan kurumumuz; var olan nadide dokunun zarar görmesine izin vermeden gelecek nesillere aktarılmasını sağlarken, gelişen çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlıklı,  güvenli, fen ve sanat normlarına uygun hizmetler üretmektedir.

Üsküdar Belediyesi,

    - Sahip olduğu tabii, kültürel, toplumsal zenginlikleri gelecek kuşaklara aktaracak şekilde sürekli gelişimi,
    - Kaynaklarından azami düzeyde fayda sağlamayı,
    - Hizmet sunumunda adil ve şeffaf olmayı,
    - Paydaş odaklı yönetimi,
    - Mükemmeli hedefleyen müessir ve nitelikli belediyeciliği,

misyon edinmiştir.