Entegre Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Üsküdar Belediyesi olarak tarih ve kültür şehri Üsküdar’a mükemmeli hedefleyen hizmetler sunma gayretindeyiz. Bu amaçla yaptığımız çalışmalarda tüm paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak için aşağıdaki politikaları yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

 
 • Uluslararası düzeyde sürdürülebilir hizmet vermek için kurumumuzdaki tüm süreçlerde yasal mevzuata, standartlara, kurum şartlarına ve paydaş şartlarına bağlı; etkin yönetim sistemleri oluşturmak, raporlamak ve izlemek,

 • “Toplam Kalite Yönetimi” bilinci ile yaşam alanlarının niteliğini yükseltecek projeleri hayata geçirerek Üsküdar’ı cazibe merkezi haline getirmek,

 • Sürekli gelişim için eğitim, sağlık, kültür, spor ve şehircilik alanında yenilikçi projeleri artırmak ve paydaşlarımızın hizmetine sunmak,

 • İletişimde teknolojik imkânları kullanarak; hızlı, etkin, çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak,

 • Hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ve motivasyonlarını üst düzeyde sağlamak için eğitim desteği sunmak,

 • Tüm paydaşlarımıza Üsküdarlı olmanın gururunu yaşatmak.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Üsküdar Belediyesi olarak sunmakta olduğumuz hizmetlerin çevreye olan olumlu ve olumsuz etkilerini kontrol altında tutmak ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmek amacıyla aşağıdaki hususları yerine getirmeyi taahhüt ederiz;

 

 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara, standartlara, kurum şartlarına ve paydaş şartlarına bağlı kalmak,

 • “Çevre Yönetim Sistemi” ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin performansını ölçmek için gerekli analizleri yapmak,

 • Doğal varlıkları koruma misyonuyla hareket ederek, sınırlı olan doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,

 • “Çevre Yönetim Sistemi” ni yönetim süreçlerimize adapte etmek, hedef ve amaçlarımıza ulaşmak için izleme ve ölçme faaliyetleri yapmak,

 • Çevreye zarar verebilecek faaliyetlerin etkilerinin azaltılması yönünde, sürekli iyileştirici çalışmalar yapmak,

 • İç ve dış paydaşlarımızın çevre bilincini sürekli geliştirmeye yönelik faaliyetlerle çevresel konulara olan farkındalığı arttırmak,

 • Zararlı atıklardan dolayı oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek,

 • Çevreye etki eden tüm faaliyetlerimizi olumlu yönde geliştirmek,

 • Çevre kirliliğini önleme faaliyetleriyle doğadaki canlıların olumsuz etkilenmemesi ve ekolojik dengenin korunması için gerekli tedbirleri almak ve/veya aldırmak.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Üsküdar Belediyesi olarak hizmetlerde “İş Sağlığı ve Güvenliği” birinci önceliğe sahiptir. Tehlikeli durumları ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri alarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için aşağıdaki hususları yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

 

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuat ve standartların yükümlülüklerini yerine getirmek; mevzuat gerekliliklerinden daha fazlasını yapma konusunda çalışmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek önleyici yaklaşımlarda bulunmak,

 • Üsküdar Belediyesi’nin tüm paydaşlarına iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kazandırarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek,

 • Çalışma ortamından kaynaklanabilecek riskleri değerlendirmek; bu risklerden doğabilecek tehlikeleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların sürdürülebilir olmasını sağlamak,

 • Tüm paydaşların katılımını sağlayarak kurumumuza ait “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” performansını iyileştirmek.

 

PAYDAŞ MEMNUNİYETİ  POLİTİKAMIZ

 

Üsküdar Belediyesi olarak “Paydaş Odaklılık” temeli üzerine inşa ettiğimiz Paydaş Memnuniyeti Politikamıza ulaşmak için aşağıdaki hususları yerine getirmeyi taahhüt ederiz;

 
 • Paydaşlarımızın taleplerini, şikâyetlerini, önerilerini ve teşekkürlerini; objektif, adil, şeffaf ve özenli bir şekilde ele almak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

 • Geri bildirimler doğrultusunda oluşan iyileştirme önerilerini; yasal mevzuata ve mali imkânlara uygun şekilde süreçlerimize uygulamak ve takibini yapmak.

           

 

12.01.2018