Nikah İşlemleri

20.04.2024 - 17.10.2024 tarihleri arasında alınan sağlık raporu geçerlidir.

Müracaat Saatleri;

Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe : Sabah  08:30-11:30, Öğlen 13:00- 16:00 

Cuma         : Sabah  08:30-11:30, Öğlen 14:00- 16:00

Sağlık Raporu
Sağlık raporu alış tarihi
Sağlık Raporu tarihine göre,
17.10.2024
tarihine kadar nikah günü alabilirsiniz.
Nikah tarihiniz
Nikah Günü tarihine göre,
23.10.2023
tarihinden itibaren Sağlık Raporu alabilirsiniz.

Gerekli Belgeler;

1- Aile Hekiminden Onaylı Evlilik İşlemleri İçin Sağlık Raporu. (ASM Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, İlçe Sağlık Müdürlükleri.) alınabilir. Sağlık Raporunun, onay tarihi itibari ile 180 gün (6 Ay) geçerliliği vardır. 

2- 5’er adet ön cepheden çekilmiş VESİKALIK fotoğraf. (Biyometrik fotoğraf geçerli değildir.)

3- T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı. Yeni kimlik kartları  veya  geçici kimlik belgelerinin aslı da başvuru için geçerlidir. (Ehliyet, Pasaport vb. geçerli değildir.)

4- Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için; Yabancı evlilik işlemleri için telefonda bilgi verilememektedir. Yabancı uyruklu kişilerin evlenebilmesi için gerekli evraklar, her ülke için farklılık gösterebildiğinden, Evlendirme Şefliğimizden detaylı bilgiler alınmalıdır.

Müracaat Ve Nikah Akdinin Gerçekleşeceği Sürede Vizesi Veya Oturma İzni Olmayan Yabancı ülke vatandaşlarının Müracaatları Kabul Edilmez.

Müracaat esnasında pasaport ibrazı zorunludur.

Sağlık raporu ve vesikalık fotoğraf müracaat esnasında yabancı ülke vatandaşından istenecektir.

​​​EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerin Adrese Dayalı Sistemde ikamet kaydı gerekmektedir.

1- NÜFUS CÜZDANLARI ASLI GEREKMEKTEDİR 

Fotoğraflı (son 10 yıl içerisinde değiştirilmiş), son medeni durumunu gösteren, okunaklı T.C. kimlik kartı (Nüfus Cüzdanları).

Nüfus cüzdanlarının üzerinde soğuk mühür olmayan, kazıntı, silinti fotoğrafta oynama ve benzerlik bulunmayanların kimlikleri kabul edilmemektedir. Başka bir kimlikle başvuru yapılamaz (Ehliyet, Pasaport vb. geçerli değildir.)

2- EVLENME YAŞI:

18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur.

Doldurmayan kişiler;

a) 17 yaşını doldurmuş ise; anne ve babanın imzası alınarak evlenebilirler. (Başvuruya anne ve baba, çiftlerle birlikte gelerek müracaat etmeleri gerekmektedir.)

b) 16 yaşını doldurmuş ise; mahkemenin vereceği (muvafakatname) “evlenebilir kararı” ile müracaat yapabilir.


 3- FOTOĞRAF: Ön cepheden, son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 5 (beş) adet vesikalık fotoğrafla başvurulur. (biometrik olmamalıdır.)
 
4- AİLE HEKİMLERİNDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU

Bu raporda (Hemoglobinopati) tetkikinin yapıldığını belirten bilgi yazısı ve fotoğraflı kaşeli imzalı olmak zorundadır.  Rapor devlet hastanesinden alınır ise; Aile hekiminin onayı ve kaşesi olmalıdır. Diğer (poliklinik) bölümlerinden ve Özel hastanelerden alınan sağlık raporu kabul edilmeyecektir.

5- SOYADI KULLANIMI

Bekarlık soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen çiftler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi uyarınca, müracaat sırasında kendilerinin talebi üzerine şefliğimizce verilen dilekçeyi doldurup imzalamaları gerekmektedir.

6- ÖZEL BELGELER  İDDET KARARI:

Medeni durumu değişen kadınların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması. (Mahkeme kararının Nüfus Müdürlüğüne işletilmesi ve Nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgesi alınması.)

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.
 
ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ: Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.
 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması 2. Maddesi gereğince; “Taraflardan birinin Türk vatandaşı, diğerinin yabancı uyruklu olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir.” 

Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü’nden versiyon 2 Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.

VEKALETNAME: Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. Madde gereğince; “Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdanı fotokopileri, nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.”
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. (180 gün)

2017/11079 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre nikah kıyılacak yerler kakkında:

7. TÖREN YERLERİ

           Evlenmenin Türk Medeni Kanununda ve Evlendirme Yönetmeliğinde belirtilen yerlerde yapılması.

           Evlenme töreni kural olarak herhangi bir yerde değil, ancak Kanunun belirtmiş olduğu yerde yapılabilir (TMK m.141) Evlenme töreninin yapılacağı yeri evlendirme dairesi olarak belirtmiştir. Ancak aynı madde, evleneceklerin istemi üzerine törenin Evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilmesine imkan tanımaktadır.

Evlendirme Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde; “Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapılması esastır.

           Ancak tarafların isteği üzerine;

           a) İkametgahlarda, özel bina veya salonlarda,

           b) Tutuklu veya hükümlüler için Cumhuriyet Savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza veya tutukevinde,

           c) Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde, evlenme yapılabilir.

           Evlenme töreni yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.” öngörülmüştür.

 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ NİKAH SARAYI 2024 YILI FİYAT LİSTESİ
  2024 YILI ÜCRET TARİFELERİ
(01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında geçerlidir.)
2024 YILI
EVLENDİRME ÜCRETİ (TL)
2024 YILI
ULUSLARARASI AİLE CÜZDAN ÜCRETİ (TL)
TOPLAM
1 Hafta içi kıyılacak nikah ücreti (mesai saati içinde) 300,00 705,00 1.005,00
2 Hafta sonu kıyılacak nikah ücreti 1.650,00 705,00 2.355,00
3 Dış Nikah (Anadolu Yakası)
Düğün salonu,restaurant vb. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar.
1.950,00 705,00 2.655,00
4 Dış Nikah (Avrupa Yakası)
Düğün salonu,restaurant vb. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar.
2.700,00 705,00 3.405,00
5 Kokteyl Salonu (Beyaz Salon)
(Kokteyl ücreti hariç)
(Saat 17:00 sonrası Dış Nikah Ücretine Tabidir.)
1.500,00 705,00 2.205,00
6 Yemek Salonu (Mavi Salon)
(Yemek ücreti hariç) (13:00-17:00 arası)
(Saat 17:00 sonrası Dış Nikah Ücretine Tabidir.)
1.500,00 705,00 2.205,00
7 Yabancı Uyruklu
(Tüm fiyat tarifesine ek olarak ücret tahsil edilir.)
1.000,00   1.000,00
8 İzin Belgesi
(Nikah nakil işlemleri için kullanılan matbu evrak ücreti)
60,00   60,00
9 *2024 YILI ULUSLARARASI AİLE CÜZDAN ÜCRETİ 705,00 (TL) olarak belirlenmiştir.
Belediye Meclis Üyeleri, Belediye personeli ve birinci derecedeki akrabalarına, Evlendirme Ücretine %50 indirim uygulanması, İlçemizde ikamet eden gazi-şehit eşi ve çocukları, %40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan salon tahsis ücreti alınmayacaktır. Aile Cüzdan Bedeli (705,00 TL) tahsil edilecektir.
10 Nikah işlemleri için başvuruda bulunup ücret ödeyenler, başvurunun iptali durumunda aile cüzdanı basımdan çıktı ise cüzdan ücreti tahsil edilir ve kalan ücret ödemesi iadesi yapılmaktadır.
11 Nikah ücretleri başvuru esnasında nakit veya kredi kartı ile tahsil edilmektedir.  

 

ÜSKÜDAR NİKAH DAİRESİ

OTOPARKLARIMIZ 7/24 HİZMET VERMEKTE OLUP, ÜCRETE TABİDİR.

Adres: Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul
Tel    : +90 (216) 531 30 00