Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri İçin
​​​
Evlenmek İçin Başvuruda Bulunan Çiftlerden İstenen Belgeler

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin adrese dayalı sistemde Üsküdar da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.
 
1-NÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE İKİŞER ADET FOTOKOPİSİ
Resimli, son 10 (on) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir, okunaklı T.C. Kimliği. (Başka bir kimlikle başvuru yapılmaz)  

​2-EVLENME YAŞI
18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler 
a) 17 yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile ( Anne, babanın gelmesi zaruridir.)
b) 16 yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı" ile evlenme başvurusu yapılır. 
 
3-RESİM
Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, inkılap kanunlarına uygun olarak, baş açık (Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla baş örtülü olabilir), poz üniforma, poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan resimler kullanılmayacaktır). Tümü aynı 5(beş) adet resim.  

4-SAĞLIK RAPORU
Aile Sağlık Hekiminizden alınan EVLENME SAĞLIK RAPORU (AKDENİZ ANEMİSİ DAHİL) (raporlar tarihli, imzalı ve kaşeli  olmalıdır.) 
Alınacak sağlık raporu altı (6 ) ay geçerlidir. Alınan sağlık raporunun tarihi, İstenilen nikah tarihini geçmemelidir.
NOT: EVLENME SAĞLIK RAPORUNDA AYRICA AKDENİZ ANEMİSİ TARAMASI YAPILMIŞTIR.YAZISI AİLE HEKİMİ TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR. 

5-EVLENME EHLİYET BELGESİ 
(Evlendirme memurluğumuzdan çıkartılmaktadır.)

Açıklama:
Evlendirme memurluğumuz KPS sistemine bağlı olup sistem arızaları durumunda evlenme ehliyet belgesi nüfus müdürlüğümüzden temin edilecektir. 

6-ÖZEL BELGELER
  
İDDET KARARI: Boşandıktan ya da dul kaldıktan sonra 10 ay ( 300 gün ) içinde evlenmek isteyen bayanlar Aile Mahkemesi'nden İddet Müddetini Kaldırma kararı almalıdır.

YABANCI EVLİLİKLER İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

1-        Avrupa Ülke vatandaşları kendi ülkelerinden alacakları çok dilli evlenme ehliyet belgesi ve Doğum belgesi ile işlem     yaptıracaktır.

2-        Lahey sözleşmesine taraf olan ülke vatandaşları, kendi ülkelerinden alacakları APOSTİLLE ŞERHLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ ve DOĞUM BELGESİNİ Türkiye ‘ deki noterden tercüme ettirmelidir. Belge tercümesi ve kimlik olarak alınacak pasaportta isimler birebir aynı olmalıdır. Bir harf hatasında müracaat kabul edilmeyecektir.

3-        Lahey sözleşmesine taraf olmayan ülke vatandaşları, kendi ülkelerinden alacakları  evlenme ehliyet belgesini ve doğum belgesini ülkelerinde bulunan Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek müracaatta bulunabilir.

4-        Yabancı ülke vatandaşları, Türkiye’de ise İstanbul’daki kendi konsolosluklarından alacakları evlenme ehliyet belgesini, İlçe Kaymakamlığına onaylattıracaktır. İstanbul’da konsoloslukları yok ise Ankara’daki konsolosluklarından alacakları belgeyi Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek getirebilirler. Bu evraklarda anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve medeni hali açık ve net bir şekilde belli olmak zorundadır.

5-        Getirilecek evlenme ehliyet belgelerinde isim, soyisim doğum yeri ve doğum tarihi, anne ve baba adı açıkça ve hatasız yazılı olması gerekmektedir. Aksi takdirde doğum belgesi getirilmesi zorunludur.

6-        Apostille Şerhli evrakların tercümesi Türkiye’de yapılmalıdır. (Geldiği ülkede tercümesi yapılmış olsa da.)

7-        Noter onaylı pasaport tercümesi yaptırılmalıdır.

YABANCI EVLİLİKLERDE VİZE VE İKAMET TEZKERESİ SÜRESİ DOLANLARIN BAŞVURUSU KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin  hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.​

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ:
Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki konsolosluklardan alınan doğum belgesi-bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.
 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen “tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir” der.
 
Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü'nden versiyon iki çok dilli 'Evlenme Ehliyet Belgesi' almaları gerekmektedir.​

VEKALETNAME
Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. madde vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır. 
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)​


Başvuru, Sabah 08:30 - 11:30, Öğlen 13:00 -15:30 saatleri arasında çiftin birlikte müracaatı ile yapılacaktır.


ÜSKÜDAR BELEDİYESİ EVLENDİRME SARAYI​ 2017 YILI FİYAT LİSTESİ

TEKLİFLER 2017 Yılı Ücret Tarifeleri 2017 Yılı 
Evlendirme Cüzdan Ücreti
TOPLAM
1- Hafta içi nikah salonunda kıyılacak nikahlar için salon tahsis ücreti 75.00 TL 86.00 TL 161.00 TL
2- Hafta sonu nikah salonunda kıyılacak nikahlar için salon tahsis ücreti 450.00 TL 86.00 TL 536.00 TL
3- Hafta içi düğün salonu, restaurant v.b. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar için (Mesai saatleri içinde)      
  Anadolu Yakası 375.00 TL 86.00 TL 461.00 TL
  Avrupa Yakası 550.00 TL 86.00 TL 636.00 TL
4- Akşamları ve hafta sonları düğün salonu, restaurant v.b. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar için      
  Anadolu Yakası 550.00 TL 86.00 TL 636.00 TL
  Avrupa Yakası  700.00 TL 86.00 TL 786.00 TL
5 - Kokteyl Salonu (Kokteyl ücreti hariç) 400.00 TL 86.00 TL 486.00 TL
6 - Yemek Salonu (Yemek ücreti hariç) 500.00 TL  86.00 TL 586.00 TL
7 - Nikah nakil işlemleri için kullanılan matbu evrak ücreti  25.00   25.00

İlçemizde ikamet eden gazi-şehit eşi ve çocukları ile %40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan nikah dairesindeki iş ve işlemler için ücret alınmayacaktır.

NOT: Liste, Üsküdar Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 117 sayılı kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Uluslar arası Aile Cüzdanı ücreti, 21.12.2016 tarihli ve 29925 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" uyarınca 
86.00 TL olarak bedellendirilmiştir.

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.
 

ÜSKÜDAR NİKAH DAİRESİ
Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Şemsi Paşa Cad. Harem Sahil Yolu. No:2
Tel    : +90 (216) 531 30 00 - 3722
           
 
Üsküdar Nikah Dairesi Krokisi