Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri İçin


​​​EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Üsküdar’da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.
 
1- NÜFUS CÜZDANLARININ ASLI VE İKİŞER ADET FOTOKOPİSİ: Resimli (son 10 yıl içerisinde değiştirilmiş), son medeni duruma dair bilgileri içeren, okunaklı T.C. kimlik belgesi. (Başka bir kimlikle başvuru yapılamaz.)  
 
2- EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Doldurmayan kişiler; a) 17 yaşını doldurmuş ise; anne ve babanın imzalı izinleri ile b) 16 yaşını doldurmuş ise; mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı"         ile evlenme başvurusu yapabilir.
 
3- FOTOĞRAF: Ön cepheden, son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 5 (beş) adet vesikalık fotoğrafla başvurulur. (biometrik olmamalıdır.)
 
4- AİLE HEKİMLERİNDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU
Bu raporda (Hemoglobinopati) tetkikinin yapıldığına dair bilgi olması zorunludur. Raporda mutlaka aile hekiminin kaşe ve imzası olmak zorundadır. Özel hastanelerden alınan sağlık raporu kabul edilmeyecektir. Rapor devlet hastahanesinden alınır ise mutlaka aile hekimi olan doktorun onayı ve kaşesi olmalıdır. Diğer bölümlerden alınan rapor kabul edilmeyecektir.


5- EVLENME EHLİYET BELGESİ 


Evlendirme memurluğumuzdan çıkartılmaktadır.


Açıklama: Evlendirme memurluğumuz KPS sistemine bağlı olup, sistem arızaları durumunda evlenme ehliyet belgesi Nüfus Müdürlüğümüzden temin edilecektir. 

6- ÖZEL BELGELER  İDDET KARARI:

Medeni durumu değişen kadınların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması. (Mahkeme kararının Nüfus Müdürlüğüne işletilmesi ve Nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgesi alınması.)


BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.
 
ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ: Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.
 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması 2. Maddesi gereğince; “Taraflardan birinin Türk vatandaşı, diğerinin yabancı uyruklu olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir.” 


Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü’nden versiyon 2 Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.


VEKALETNAME: Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. Madde gereğince; “Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdanı fotokopileri, nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.”
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

 

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.


Başvurular; Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 08.30-11.30, 13.00-15.30, Cuma günü 08.30-11.30, 14.00-15.30 arasında, çiftin birlikte müracaatı ile yapılacaktır. 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ EVLENDİRME SARAYI  2018 YILI FİYAT LİSTESİ
TEKLİFLER 2018 Yılı Müdürlük Teklifi  (TL) 2018 Yılı Evlendirme Cüzdan Ücreti 2018 Yılı Komisyon Görüşü (TL) TOPLAM
1 Hafta içi nikah salonunda kıyılacak nikahlar için salon tahsis ücreti (Törenli) 75 98,5 75 173.50 TL
2 Hafta sonu nikah salonunda kıyılacak nikahlar için salon tahsis ücreti 450 98,5 450 548,5 TL
3 Hafta içi (gündüz mesai saatleri içinde) düğün salonu, restaurant vb. gibi yerlede kıyılacak nikahlar için (Araç tahsisi dahil) 375 98,5 375 473.50 TL
4

Akşamları ve hafta sonları düğün salonu,restaurant vb. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar için (Araç tahsisi dahil)

Anadolu Yakası

550 98,5 550 648.50 TL
5

Akşamları ve hafta sonları düğün salonu,restaurant vb. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar için (Araç tahsisi dahil) 

Avrupa Yakası

700 98,5 700 798.50 TL
6 Kokteyl Salonu (Kokteyl ücreti hariç) 400.00 98,5 400.00 498,5 TL
7 Yemek salonu (Yemek ücreti hariç)  500 98,5 500 598,5 TL
8 Nikah nakil işlemleri için kullanılan matbu evrak ücreti 25   25 25,00 TL
Belediyemiz Meclis üyeleri, Belediye personeli ve birinci derecedeki akrabalarına bu ücretden %50 indirim uygulanması, 
İlçemizde ikamet eden Gazi-Şehit eşi ve çocukları ile %40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan nikah dairesindeki iş ve işlemler için ücret alınmayacaktır.                                        
*Nikah işlemleri için başvuruda bulup ücret ödeyenler başvurunun iptali sebebi ile ücretin iadesi talebinde bulunamazlar.
NOT : Liste. Üsküdar Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih ve 139 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanmıştır. Uluslar arası Aile cüzdan Ücreti, 30.12.2017 tarihli ve 30286  sayılı Resmi gazetede yayınlanan ''MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ'' uyarınca 98.50 TL olarak belirlenmiştir.                                                

 

ÜSKÜDAR NİKAH DAİRESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul
Tel    : +90 (216) 531 30 00 - 3722