Nikah İşlemleri

24.10.2019 - 21.04.2020 tarihleri arasında Nikah Randevusu alabilirsiniz.

Sağlık Raporu
Sağlık raporu alış tarihi
Sağlık Raporu tarihine göre,
21.04.2020
tarihine kadar nikah günü alabilirsiniz.
Nikah tarihiniz
Nikah Günü tarihine göre,
27.04.2019
tarihinden itibaren Sağlık Raporu alabilirsiniz.

Gerekli Belgeler;

1- Aile Hekiminden Evlilik için sağlık raporu

2- 5 Adet ön cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf.

3- T.C. Kimlik kartları

Nikah İşlemleri İçin

​​​EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Üsküdar’da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.
 
1- NÜFUS CÜZDANLARININ ASLI VE İKİŞER ADET FOTOKOPİSİ: Resimli (son 10 yıl içerisinde değiştirilmiş), son medeni duruma dair bilgileri içeren, okunaklı T.C. kimlik belgesi. (Başka bir kimlikle başvuru yapılamaz.)  
 
2- EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Doldurmayan kişiler; a) 17 yaşını doldurmuş ise; anne ve babanın imzalı izinleri ile b) 16 yaşını doldurmuş ise; mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı"         ile evlenme başvurusu yapabilir.
 
3- FOTOĞRAF: Ön cepheden, son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 5 (beş) adet vesikalık fotoğrafla başvurulur. (biometrik olmamalıdır.)
 
4- AİLE HEKİMLERİNDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU
Bu raporda (Hemoglobinopati) tetkikinin yapıldığına dair bilgi olması zorunludur. Raporda mutlaka aile hekiminin kaşe ve imzası olmak zorundadır. Özel hastanelerden alınan sağlık raporu kabul edilmeyecektir. Rapor devlet hastahanesinden alınır ise mutlaka aile hekimi olan doktorun onayı ve kaşesi olmalıdır. Diğer bölümlerden alınan rapor kabul edilmeyecektir.

5- 65 YAŞ ÜSTÜ EVLENECEK ÇİFTLER:

Evlenmelerine mani ruhsal durumlarının olmadığını belirten heyet raporunu tam teşekküllü Devlet Hastanesinden almaları zorunludur.

6- SOYADI KULLANIMI

Bekarlık soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen çiftler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi uyarınca , müracaat sırasında kendilerinin talebi üzerine Müdürlüğümüzce verilen 2 adet dilekçeyi doldurup imzalamaları gerekmektedir.

7- ÖZEL BELGELER  İDDET KARARI:

Medeni durumu değişen kadınların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması. (Mahkeme kararının Nüfus Müdürlüğüne işletilmesi ve Nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgesi alınması.)


BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.
 
ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ: Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.
 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması 2. Maddesi gereğince; “Taraflardan birinin Türk vatandaşı, diğerinin yabancı uyruklu olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir.” 


Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü’nden versiyon 2 Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.


VEKALETNAME: Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. Madde gereğince; “Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdanı fotokopileri, nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.”
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

 

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. (180 gün)


Başvurular; Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 08:30 - 11:30, 13:00 - 16:30, Cuma günü 08:30 - 11:30, 14:00-16:30 arasında, çiftin birlikte müracaatı ile yapılacaktır. 

2017/11079 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre nikah kıyılacak yerler kakkında:

20. TÖREN YERLERİ

           Evlenmenin Türk Medeni Kanununda ve Evlendirme Yönetmeliğinde belirtilen yerlerde yapılması.

           Evlenme töreni kural olarak herhangi bir yerde değil, ancak Kanunun belirtmiş olduğu yerde yapılabilir (TMK m.141) Evlenme töreninin yapılacağı yeri evlendirme dairesi olarak belirtmiştir. Ancak aynı madde, evleneceklerin istemi üzerine törenin Evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilmesine imkan tanımaktadır.

Evlendirme Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde; “Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapılması esastır.

           Ancak tarafların isteği üzerine;

           a) İkametgahlarda, özel bina veya salonlarda,

           b) Tutuklu veya hükümlüler için Cumhuriyet Savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza veya tutukevinde,

           c) Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde, evlenme yapılabilir.

           Evlenme töreni yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.” öngörülmüştür.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ EVLENDİRME SARAYI  2019 YILI FİYAT LİSTESİ
TEKLİFLER 2019 Yılı Müdürlük Teklifi  (TL) 2019 Yılı Evlendirme Cüzdan Ücreti 2019 Yılı Komisyon Görüşü (TL) TOPLAM
1 Hafta içi nikah salonunda kıyılacak nikahlar için salon tahsis ücreti  75,00 121,00 75,00 196,00 TL
2 Hafta sonu nikah salonunda kıyılacak nikahlar için salon tahsis ücreti 450,00 121,00 450,00 571,00 TL
3 Akşamları ve hafta sonları düğün salonu,restaurant vb. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar.( Anadolu Yakası ) 550,00 121,00 550,00 671,00 TL
4 Akşamları ve hafta sonları düğün salonu,restaurant vb. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar. (Avrupa Yakası ) 700,00 121,00 700,00 821,00 TL
5 Kokteyl Salonunda Nikah Ücreti 400,00 121,00 400,00 521,00 TL
6 Yemek salonunda Nikah Ücreti 500,00 121,00 500,00 621,00 TL
7 Nikah nakil işlemleri için kullanılan matbu evrak ücreti 25,00   25,00 25,00 TL
 

Belediye Meclis Üyeleri, Belediye personeli ve birinci derecedeki akrabalarına bu bu ücretten %50 indirim uygulanması, İlçemizde ikamet eden gazi-şehit eşi ve çocukları ile % 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan nikah dairesindeki iş ve işlemler için ücret alınmayacaktır.

Nikah ücretleri başvuru esnasında nakit veya kredi kartı ile tahsil edilmektedir.

 
  NOT : Liste. Üsküdar Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarih ve 118 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanmıştır. Uluslar arası Aile cüzdan Ücreti, 31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan ''MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ'' (Sıra no 60) uyarınca 121,00 TL olarak belirlenmiştir.           

OTOPARKLARIMIZ 7/24 HİZMET VERMEKTE OLUP, ÜCRETE TABİDİR.

ÜSKÜDAR NİKAH DAİRESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul
Tel    : +90 (216) 531 30 00