BGYS Politikası

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;

  • Bireyi ve bilgiyi korumayı,
  • Bilgi Güvenliği kapsamında tüm personelinin yetkilerini belirlemeyi, yetkisiz erişime izin vermemeyi,
  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • İş/Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği riskleri üzerindeki tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Kurumun güvenilirliğini ve imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yatırımları uygulamayı,
  • İş/Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi.
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmeyi.
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, öğrencilere, ziyaretçilere ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı taahhüt ederiz.