Tesisler Müdürlüğü

Tesisler Müdürü

Tesisler Müdürlüğü

Tesisler Müdürü

 • Suphan KARTALKANAT
 • +90 (216) 531 30 00 -3401
 • skartalkanat@uskudar.bel.tr
 • Özgeçmiş

Birim İletişim

 • +90 (216) 531 30 00

Tesisler Müdürlüğü, Belediyemizin amaçları, prensipleri ve politikaları doğrultusunda halkımıza verilen hizmetin en iyi şekilde sürdürülmesi noktasında belediye ve bağlı birimlerinin süreklilik arz eden hizmetlerinin aksatılmadan devam edebilmesi için bakım onarım ihtiyaçlarını yerine getirmektedir.

Belediyemiz Hizmet Binası ve bağlı dış birimlerinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik olarak;

 • Belediye hizmet binaları ile Belediyenin uhdesinde bulunan yapı ve tesislerin; elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı, kalorifer tesisatı, klima tesisatı, TV tesisatı gibi bilumum tesisatlarının; her an güvenli, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak, Bunun için her türlü ön hazırlığı yapmak ve her türlü tedbiri almak.
 • Belediye binası ve bağlı birim asansörlerinin ve tüm aksamlarının; Yapımlarını, kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde tamirlerini usulüne göre yapmak veya yaptırmak, yetkili servis ya da firmalarla kontrol ve bakım sözleşmesi yapmak, Asansörlerin bakım ve tamirleriyle ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri usulünce temin etmek.
 • İlçenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bina, sosyal tesis, spor alanı, toplu konut, otopark, sağlık tesisi, mabet ve devlete ait her derecedeki okulunun bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
 • Yürürlükteki ihale mevzuatı gereğince mal ve hizmet ihaleleri için; ihale öncesi hazırlık işlemlerini, ihaleyi ve ihalenin sonuçlandırılması işlemlerini yapmak.
 • İhale yoluyla yaptırılan işlerin kanun, yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli kontrolörlük görevini yerine getirmek. Bu işlere ait ödemelerin yapılabilmesi için gerekli olan geçici ve kesin hesapların yapılarak ödeme evraklarının düzenlenmesi ve mali hizmetler müdürlüğüne sevk edilmesini sağlamak.
 • Müdürlüğün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan insan kaynağının belirlenmesini ve bunu karşılamaya yönelik gerekli talebi oluşturmak. Müdürlük emrinde görev yapan personeli sevk ve idare etmek. Personelin özlük işlemlerine yönelik gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görev ve yetki alanına giren konularda, resmi veya özel kurul, kurum, kuruluşlarla, belediyeye bağlı müdürlüklerle ortak çalışmalar yürütmeye, gerektiğinde; bilgi, izin, görüş almaya, vermeye yönelik iş ve işlemleri yürütmektir.

Tesisler Müdürlüğümüz belediyemiz ve belediyemize bağlı birimlerimizde etkin, verimli, kaliteli hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetini daha da artırmak için çalışmalarına devam etmektedir.​