Tesisler Müdürlüğü

Tesisler Müdürü

Tesisler Müdürlüğü

Tesisler Müdürü

  • Suphan KARTALKANAT
  • +90 (216) 531 30 00 -3401
  • skartalkanat@uskudar.bel.tr
  • Özgeçmiş

Birim İletişim

  • +90 (216) 531 30 00

’Belediyemiz hizmet binaları dışında kalan ve Belediyemiz tasarrufunda bulunan  binaların bakım onarımlarını gerçekleştirmek.

Gelir getirici tesisleri amacına uygun biçimde işletmek, işlettirmek, gerekli hizmetin sunulmasını sağlamak ve bu tesislerde gerekli her türlü kontrolleri yapmak.

Bütçe içi işletme kurulması için gerekli işlemleri yürütmek.

Tesislerde uygulanacak olan muafiyet, istisna, indirimler  ve ücret tarifelerini belirleyerek Belediye Meclisi'ne sunmak.

Tesisler ve kullanılan binaların ihtiyaç duyduğu her türlü teçhizat, malzeme ve mefruşatı temin etmek.

Belediye'nin tasarrufunda iken tahsis, kiralama, intifa hakkı tesisi, ortak işbirliği ve hizmet projesi gibi usullerle protokol karşılığı tasarruf hakkı dernek, vakıf, üniversite, kamu kurum ve kuruluşu, özel veya tüzel kişilere geçen tesislerin protokol amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, protokol süresi sona eren tesislerin belediye devrini sağlamak, protokole aykırı kullanımlarda gerekli ikazları yapmak ve gerektiğinde protokolü sonlandırma işlemlerini yürütmek.

Belediye Başkanı ile Yetkili organların ve kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.