Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ruhsat Denetim Müdürü

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ruhsat Denetim Müdürü

Birim İletişim


İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuatın öngördüğü yetkilere istinaden, Üsküdar ilçe sınırları içerisindeki tüm sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile deniz nakil vasıtalarının ruhsatlandırılması, ruhsat iptali, devir, yenileme ve kapatma işlemlerinin yerine getirilmesi, bu görevlerle ilgili olarak şikâyetlerin değerlendirilmesi,  Bakanlıklar, Valilik, İlçe Belediyeleri, Tarım İl Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü gibi kurumlar ile yazışmalar yaparak koordinasyon sağlanması yönündeki çalışmaları yürütür.

Kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın en önemli hedefleri arasında. Yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması, ekonomik yapıyı destekleyici, bireyi ve özel sektörü ön plana alan bir anlayış ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; ruhsatlandırmadaki aşırı kırtasiyecilik ve bürokrasinin azaltılması, süreçlerin iyileştirilmesi, güvene ve beyana dayalı olarak gerekenden başka bilgi ve belgenin istenmemesini esas alarak en kısa sürede ruhsatlandırma işlemlerini gerçekleştirmektedir.