Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürü

 • Çetin ÇİBUK
 • +90 (216) 531 30 00 - 1201
 • ccibuk@uskudar.bel.tr
 • Özgeçmiş

Birim İletişim


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemiz ve bağlı birimlerde, personel ve vatandaşların ihtiyaç duyacağı bilişim hizmetlerinin karşılanması, gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi, teknolojinin sunduğu en son imkanları ile iç ve dış paydaşların işlerini hızlandırma, kolaylaştırma ve kesintisiz hizmet sağlamak için kullanılması, temel misyonumuzdur.

İnsan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, bilişim hizmetlerinin sağlıklı ve aksamadan sürdürülmesini sağlamak temel prensibimizdir

OTOMASYON YAZILIM

 • Belediye hizmetlerini etkin ve verimli kılabilmek amacıyla Belediye Otomasyon Sistemini kurar, ilgili birimlerden gelen değişiklik ve geliştirme taleplerini karşılar.
 • Yazılım projelerinde kapsamı belirler, teknik şartnameleri oluşturur, projeleri yönetir.
 • Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda tüm platformlarda Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili uygulamalar geliştirir, kurar ve yönetir.
 • Dijital arşiv kayıtlarını tutmak için altyapıyı sağlar ve e-belediye sistemini işletir.
 • Vatandaşlardan Belediyemize gelen tüm istek, şikâyet ve önerilerin kaydedilip işlendiği çağrı merkezi yazılımını kurar ve sağlıklı çalışmasını sağlar.
 • Bilgi teknolojileri yönetim süreçlerini tasarlar, otomasyon araçlarını seçer ve kullanılmasını sağlar.
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemini kuruma uyarlar, geliştirilmesini sağlar, desteğini verir.
 • Online hizmetleri mobil ortamlara taşımak için gerekli mobil uygulamaları geliştirir ve teknik desteğini verir.
 • Vatandaşı bilgilendirme, belediye hizmetlerinin tanıtımı ve online işlemleri internet üzerinden sunmak için web sitesini kurar ve gerekli sistem alt yapısı ile sürekliliğini sağlar.
 • E-Devlet hizmetlerinin entegrasyon ve geliştirmelerini yapar.
 • Uygulamaların kullandığı Veritabanı sistemlerini kurar, günceller ve performans iyileştirmeleri yapar.
 • Veritabanı sistemlerinin yedekleme ve geri dönüş senaryolarını işletir.

 

DONANIM

 • Bilgi işlem kapsamında kullanılan donanımların bakım, onarım ve kontrollerinin yapılmasını/yaptırılmasını ve teknik destek verilmesini sağlar.
 • Belediyenin donanım, sarf malzeme ve network altyapı ihtiyaçlarını belirler, bunları karşılayacak öneriler hazırlar.
 • Yeni alınan bilgisayar ve çevre cihazlarının hazırlanmasını ve bilgisayar ağlarının kurulmasını sağlar.

 

TEKNİK SERVİS

 • Kurum personeline bilgi teknolojileri ile ilgili teknik destek hizmeti sağlar.
 • Üsküdar Belediyesi’nin tüm tesislerinde telefon santrali ve altyapısını yönetir,  destek verir.
 • Belediyemiz bünyesinde bulanan bilgisayarların Milli İşletim Sistemi Pardus'a (açık kaynak kodlu sistem) göç edilmesini, göç sonrası Pardus (açık kaynak kodlu sistem) yüklü bilgisayarlara gerekli desteğinin verilmesini sağlar.
 • Kurum iç ve dış birimlerinde bulunan tüm yazıcı, tarayıcı ve çok amaçlı ofis makinelerinin kurulum, işletim ve bakım onarım işlemlerini yapar.
 • Yazıcı, tarayıcı ve çok amaçlı ofis makinelerinin çevre birimlerinin(kartuş, toner vs.) tedarik edilmesi ve ihtiyaç halinde ilgili cihazlara entegre edilmesini sağlar.

 

NETWORK SİSTEM

 • Kurulu bilgisayar ağını bilgi teknolojisi hizmetlerinin daha etkin verilebilmesi için iyileştirir, kesintilere ve performans sorunlarına en hızlı biçimde çözümler oluşturur, kritik konumlar için yedek bağlantılar tesis eder.
 • Birimlerdeki kablolama ve teknoloji altyapı çalışmalarını yapar.
 • Belediyemize ait yeni binaların bilişim altyapılarını tasarlar ve yapımını kontrol eder.
 • Belediyemiz bünyesinde yapılan şantiyelerdeki bilgi teknolojileri çalışmalarını yürütür.
 • İşletim sistemi düzeyinde kullanıcıların yetkilerini düzenler, gerekli güvenlik tedbirlerini alır ve güvenlikle ilgili kontrollerin yapılmasını sağlar.
 • Kurum içerisinde kablosuz internet erişimi sistemini işletir ve kapsamını geliştirir.
 • Felaket Kurtarma Merkezi (DRC) oluşturur ve güncelliğini sağlar, belirli aralıklarla felaket testleri yapar.
 • Belediye bünyesinde bulunan iç-dış lokasyonların uçtan uca bir ağ ile haberleştirme, tüm iletişimin tek bir altyapı ile birleştirilerek altyapı maliyetlerin azaltılması ve oluşturulan  altyapının haberleşme ve güvenli iletişim ortamının hazırlanmasını sağlar.
 • Belediye bünyesinde oluşturulan network altyapısının ve sunucu sistemlerinin güvenliği için gerekli çalışmaların yapılması ve mevcut sisteme entegre edilmesini sağlar.
 • Belediye bünyesinde çalışanlara güvenli internet erişimi sağlamak için tehditlere karşı teknik altyapıyı oluşturur.
 • Belediyemiz ana hizmet binası ve bağlı birimlerinde kullanılan Turnike, kapı geçiş sistemleri, kamera ve sıramatiklerin kurulumunu ve bakımını yürütür

 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Coğrafi bilgilerin toplanması, depolanması, sorgulanması, analizi, işlenmesi ve paylaşılmasını tüm platformlarda sağlamak.
 • Coğrafi bilgi Sistemlerini; dikey ve yatay politika belgeleriyle uyumlu olarak iç ve dış paydaşlarla entegre biçimde karar destek süreçlerinde etkin ve verimli şekilde kullanıma sunmak.
 • Coğrafi İş Zekâsı uygulamalarının geliştirilmesini ve işlerliğini sağlamak
 • Afet ve Acil durum ile ilgili bilişim ve planlama çalışmalarını yürütmek
 • Coğrafi veri tabanı bakımı, güncellemesi, yedeklemesi ve iyileştirmesini yapmak ve veri aktarımlarını sağlamak.
 • Dinamik ve basılı haritaların kartografik tasarımlarının yapılmasını sağlamak.

 

ÜSKÜDAR KART

 • Vatandaşların tek bir kart ile Üsküdar Belediyesine bağlı tüm tesislerden faydalanmasını sağladığımız Üsküdar Kart projesinin tasarlanması, kodlanması ve işletimini sağlar.
 • Tesislerden gelen kart başvuru taleplerinin alınarak, kartların basılıp tutanak ile ilgili tesislere teslim edilmesini sağlar.
 • Belediyemizde çalışan personelin kimlik kartlarını basar ve yetkilendirme işlemlerini gerçekleştirir.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ

 • Bilgi güvenliği, bilgilerin izinsiz kullanımından, izinsiz yok edilmesinden, izinsiz değiştirilmesinden ve bilgilere yapılacak olan izinsiz erişimleri engelleme işlemidir. Tüm personel bilgi güvenliği kurallarına uymakla ve her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bilgi güvenliğine yönelik sistemlerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarının koordinasyonu Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda Bilgi İşlem Müdürlüğü bilgi güvenliği ihtiyaçlarını belirler, bilgi güvenliğine yönelik sistemler kurar ve işletir.
 • Oluşturulan SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) ile gelebilecek saldırıların vereceği hasarı düşürüp, saldırının kontrol altına alınarak veri kaybını önler ve daha sonra oluşacak ataklara karşı önlem alır.
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü ISO/IEC 27001:2013 Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.