Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürü

 • Çisem ALAVANDA
 • +90 (216) 531 30 00 - 1701
 • calavanda@uskudar.bel.tr
 • Özgeçmiş

Birim İletişim

 • +90 (216) 531 30 00

Hukuk İşleri Müdürlüğü; prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve belediye başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;

 • Belediyenin kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki anayasa, kanunlar, tüzükler ile yönetmeliklere göre belediye başkanınca verilen yetki sınırları içinde çözümler getirmektedir.
 • Belediye başkanı adına tüm yargı mercilerinde, belediye tüzel kişiliğini temsil etmektedir.
 • Açılan davalarda gerekli savunmaların hazırlanmasını sağlamaktadır.
 • Belediye başkanı adına ait her türlü idari tasarruf ve hukuksal işlemlerin hukuka uygunluğunu tespit etmektedir.
 • Belediyenin faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan yasal sorunlarda ilgililere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.
 • Kurumun yasal takibe intikal eden alacaklarını en seri şekilde tahsil etmek amacıyla ilgili hukuk ve ceza davalarıyla, icra takiplerini ve tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini ekibi ile birlikte sağlamaktadır.