Kültür İşleri Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürü

Kültür İşleri Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürü

Birim İletişim

  • +90 (216) 531 30 00

Kültür İşleri Müdürlüğü

​​Kültürel mirasımızı ve değerlerimizi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak Kültür İşleri Müdürlüğü'nün temel misyonunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda seminer, konser, yarışma, panel, sergi, kitap fuarı, tiyatro, sempozyum, sinema ve benzeri kültür sanat etkinlikleri, Üsküdar geneline yaygın halde bulunan kültür merkezleri, etkinlik alanları, parklar ve diğer sosyal mekanlarda; stratejik plan ve performans yönetimine uygun olarak planlanmakta ve icra edilmektedir.

Üsküdar’ın kültürel zenginliğinden ilham alarak oluşturulan etkinliklerin yanı sıra bir turizm bölgesi olarak Üsküdar’ın ön plana çıkarılarak şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere kaliteli, kolay ulaşılabilir ve hızlı bilgi aktarımı amacıyla Turizm ve Tanıtım Ofisleri oluşturmak, 

Üsküdar kültürüne ve Üsküdar kültürünün tanıtımına katkı sağlayacak olan kitap, broşür ve diğer materyallerin satın alınması, hazırlanması ve basılmasını sağlamak,

Kent belliğini muhafaza etmek ve yansıtmak, kültürel canlılığı ve zenginliği arttırmak üzere; devlet ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlere yer vererek veya Üsküdar özelinde kurgulanmış olan projeler kapsamında ortaya çıkan ürünleri kullanarak müze kurulumu ve yönetimi sağlamak,

Üsküdar genelinde bulunan ve Müdürlüğe tahsis edilmiş olan kültürel mekanları her tür kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır halde tutmak ve bu mekanların Üsküdar Belediye Meclisi’nce belirlenen tarifeler esasında tahsis işlemlerini yapmak gibi çalışmalar Kültür İşleri Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktadır.