Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

  • Hüseyin Hilmi ERDEM
  • +90 (216) 531 30 00 - 1101
  • herdem@uskudar.bel.tr
  • Özgeçmiş

Birim İletişim


Aşağıda belirtilen görevler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) Belediyenin basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikalarını uygun nitelikte bir tanıtım ve hakla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde amiriyle birlikte hareket eder.

b) Basın kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlar.

c) Basın ilişkileri amaç hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yaparak amirinin bilgisine sunar.

d) Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organlarıyla iletişime geçer.

e) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara verir ve takip eder.

f) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Üsküdar belediyesinin leh ve aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Belediye Başkanına ve Başkan yardımcılarına düzenli olarak rapor verir. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturur.

g) Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürü ile iş birliği içerisinde ayarlarlar.

h) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu yapar.

i) Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yaptırılır ve materyalleri ihtiyaç duyan müdürlüğe verir, arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.

j) Belirli zamanlarda çıkartılan bültenler için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırır. Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordinasyon halinde sitenin güncelliğini sağlar.

k) Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini düzenler.

l) Belediyenin hizmetlerinden alt yapısının birimlerin etkinliklerin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütür.

m) Belediye yönetiminin izlenmekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütür.

n) Bilgi edinme hakkı göz önüne alınarak yürütülen faaliyetler ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlanır ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantıları organize edilir.

o) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basın materyali kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımın yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol eder.

p) Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyalleri basım yayın ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Bu çalışmaların etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonu ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

r) Sivil toplum örgütleri ile belediye yönetiminin belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını, Belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenler. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapar.

s) Belediye hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak ve hizmetler hakkında vatandaşa bilgi vermek amacıyla kurulan süper hizmet çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütür.

t) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları yapar.

u) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirir. ​