Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürü

  • Furkan ALTAŞ
  • +90 (216) 531 30 00-3601
  • faltas@uskudar.bel.tr
  • Özgeçmiş

Birim İletişim


​​​Yapı Kontrol Müdürlüğü; Üsküdar ilçesini 6 bölgeye bölerek, oluşturulan denetim ekipleri ile ruhsatlı, ruhsat ve eklerine aykırı ve ruhsatsız binalara ait her türlü denetim işlemlerini yürütür ve yasal işlemleri yapar.  

Bu işlemleri yaparken 3194 sayılı İmar Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2863 sayılı K.T.V.K. Kanunu'nun amir hükümlerinden faydalanır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatlı inşaatların yapımı esnasında 4708 sayılı yasa doğrultusunda uygulamaları denetler ve yasal işlemleri yürütür. Ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı binalar hakkında her türlü yasal işlemleri yapar ve yürütür. Ruhsatlı ve ruhsatına uygun, iskânlı binalara İstanbul İmar Yönetmeliği doğrultusunda her türlü tamir ve onarım izinlerini verir. Dış cepheler için Onarım İskele Belgesi düzenler. İmar Kanunu'nun 39. ve 40. maddelerine istinaden yasal işlemleri yürütür. 1957 yılı öncesi yapılan binalara Özel İdare Müdürlüğü yasasına istinaden sunulan röleve projelerini onar. Üsküdar'da sağlıklı ve estetik bir kent oluşturmak için yasalar kapsamında her türlü çalışmayı yaparak sorumluluğunu üstlenir.​