Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürü

 • Ali Rıza KARAMAN
 • +90 (216) 531 30 00 - 1301
 • alkaraman@uskudar.bel.tr
 • Özgeçmiş

Birim İletişim


Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik olarak;

 • Müdürlük gider bütçe taslağının stratejik planlamaya uygun, yürürlükte olan mevzuat kapsamında hazırlatılmasını ve en ekonomik şekilde planlanarak gerçekleşmesini sağlamak,
 • Mali yılbaşında ilgili birimlerce talebi oluşturulmuş veya senesi içerisinde yeniden gereksinimi duyulan mal ve hizmetleri iç piyasalardan mevcut yasa ve yönetmelikler dâhilin de teminini sağlamak,
 • Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek malzeme, mal ve hizmetler için, gerekli idari ve teknik şartnameyi, kullanan veya talep eden birimlere hazırlatarak teminini sağlamak
 • Müdürlük kanalı ile alınan tüm malların Merkez Depoda teslim alınmasını müteakip giriş kayıtlarını yaparak birimlerden gelen isteklere göre teslimatlarının yerine getirilmesini sağlamak,
 • Başkanlığımıza STK’lardan, (Okul, İbadethane, Hastane) gibi kamu kuruluşlarından ve Üsküdarlı hemşerilerimizin özel günlerinde ihtiyaç duydukları (Masa, Sandalye, Ses sistemi, Çardak ve Temizlik) malzemelerin taşıma ve kurulumunu yapmak,
 • Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve mobil iletişim sistemi (gsm) sözleşmelerini yapmak ve faturalarının ödemesini yapmak,
 • Belediyemize ait binaların iç temizliğini yapmak ve temizlik malzeme ihtiyaçlarının teminini ve dağıtımını sağlamak,
 • Belediyemizin telsiz ile haberleşme işlemlerini yürütmek,
 • Belediyemizin diğer müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda tefrişat alımları yapmak ve takip etmek,
 • Kurumumuz personelinin yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren yemekhanemizin bakımı, kontrolü ve denetimini Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner işleri Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarla sağlar, üretilen yemeğin sağlık koşullarına uygunluğunun denetimini gerçekleştirmek,
 • Belediyemiz ana hizmet binasında yer alan yemekhane ve çay ocaklarının temiz ve düzenli çalışmasını organize etmek,
 • Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan işçi personele ait puantaj kayıtlarının tutulmasını, sosyal haklarının ve özlük işlerinin takibinin yapılmasını sağlamak,
 • Başkanlık Makamına, Belediye Meclisine ve Encümenine müdürlükle ilgili teklifler sunulması ve bu organlarca verilen kararların uygulamasını yapmak,
 • Müdürlüğün tasarrufunda olan taşıtların sevk ve idaresini sağlamak,
 • Resmi kurumlardan, Sivil Toplum Kuruluşlarından veya vatandaşlarımızdan gelen araç yardımı taleplerini değerlendirerek uygun görülmesi halinde gerekli desteği sağlamak,
 • Belediye ihtiyacı olan her türlü taşıt ve iş makinelerinin satın alma, kiralama ve diğer yollarla teminini sağlamak,
 • Belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinin tamir ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak,
 • İhtiyaç duyulan yedek parça, akaryakıt vb. ürün ve malzemeyi temin etmek,
 • Ekonomik ömrünü tamamlayan taşıt, iş makineleri, cihaz - eçhizelerinin terkin ve hurdaya çıkarma işlemlerini gerçekleştirmek,
 • İhtiyaç duyulmayan taşıt ve iş makinelerinin talep eden ihtiyaç sahibi belediyelere veya kamu kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, bağışlanması veya satılması için gerekli işlemleri yapmak,
 • Sürücü ve operatörlerin zorunlu veya gerekli olan mesleki eğitimlerini sağlamak,
 • Belediye personelinin servis hizmetini sağlamak veya satın almak,
 • Resmi araçların trafik ve egzoz muayenelerini ve zorunlu trafik sigortalarını yaptırmak,
 • Geminin survey işlemleri ve bayrak devleti denetimlerini yaptırmak,
 • Araçların otomatik geçiş sistemi (OGS) veya hızlı geçiş sistemi (HGS) cihazlarının takibini yapmak,
 • Kuruma yeni alınacak araçlarla ilgili işlemleri yapmak
 • Tasarrufunda bulunan tüm araçlar ile belediye hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Vefat eden hemşerilerimizin cenazeleri ile yakınlarına şehir içi ve şehirlerarası ulaşım hizmeti vermek,
 • Üsküdar halkını ilgilendiren spor ve kültürel faaliyetler için şehir içi ve şehirlerarası ulaşım hizmeti vermek.