Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürü

Birim İletişim


Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik olarak;

 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü, genel olarak Belediyemizin diğer birimlerine lojistik destek sağlamakla görevlidir. Bu hizmetleri yerine getirirken yoğun olarak gelen talepler doğrultusunda hizmetlerini yürütmektedir.
 • Müdürlüğümüz tarafından görülen öğle yemeği hizmetleri ve ofis çalışma ortamı gibi hizmetlerin daha ekonomik, daha konforlu, daha az maliyetle ve belediye personeline yakışır bir şekilde verilmesi amaçlanmaktadır.
 • Belediye merkezi ve dış birimlerle birlikte verimli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında, Belediyemizin misyon, vizyon, ilkeleri ve politikalarına uygun hizmetin verilmesi konusunda, her türlü önlemlerin alınması hedeflenmektedir. 
 • Belediyenin bünyesinde bulunan tüm birimlerin Elektrik, Su, Doğalgaz, Gsm ve Telefon hatları sözleşmelerini ve fatura ödemelerinin takibini yapmak.
 • Birimlerin kullandığı telsiz ihtiyaçlarının taleplerini değerlendirmek, karşılamak, bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak ve Telekomünikasyon Kurumu ile olan yazışmaları yapmak.
 • Belediye Hizmet Binalarının iç temizliklerini, güvenliğini ve yardımcı hizmetli personelin organizesini yapmak.
 • Tüm resmi tören ve bayramlarda, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı yerleri ve bazı cadde ve sokakları gerektiğinde masa, sandalye, sahne, ses düzeni, platform, tribün, şerit bariyer, çardak ve turnike kurulmasını sağlamak.
 • Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü demirbaş eşya,  büro makinesi, mobilya ve mefruşat ile basılı kâğıt ve kırtasiyenin onaylanan iş planları uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini, dağılımı ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek.
 • Belediyenin merkez binası ile dış birimleri arasındaki dâhili ve diğer kurumlarla olan harici haberleşmenin etkinlikle yürütülmesini sağlamak.
 • Belediyenin bina temizliği, memur personel öğle yemeği, bina güvenliği, ihalelerini takip ederek, ihaleyi alan yüklenici şirketlerin hak edişlerini düzenlemek, ödemelerini takip etmek ve kontrollerini yapmak.
 • Müdürlüğün faaliyetlerini eksiksiz ve etkili biçimde yürütülmesi için azami verim ve asgari fire ile tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak.
 • Müdürlüğün gelecekteki ihtiyaçlarını tespit ederek, faaliyetleri ile ilgili plan ve programlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Müdürlüğe Kurum içi ve Kurum dışından gelen evrakların ve dilekçelerin kayıt, dosyalama ve yazışma işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Müdürlük görev tanımlamasında yer almayan ve fakat kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
 • Üsküdar geneli Afet ve Acil durumlarda Üsküdar Kaymakamlığı nezdinde müdahale hizmetlerini yürütmek, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonda aktif sorumluluk almak.