Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürü

Birim İletişim


Üsküdar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Belediyemizin hizmetlerini etkileyecek iç-dış faktörleri inceler, uygulamaların takibini, analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağlar, kurum içerisindeki birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yönetsel süreçlere ilişkin müşavirlik hizmetleri verir, Belediyenin stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesini sağlar, idari yatırım programının hazırlanmasını, uygulama sonuçlarının izlenmesini, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine eder. Yönetim sistemlerinin kurulması amacıyla; müdürlükler arası gerekli koordinasyonu sağlayarak, eğitimlerin düzenlenmesi ve iç-dış denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm çalışmaları koordine eder, Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir. Üsküdar Belediyesi'nin entegre politikası ve stratejik planları doğrultusunda, Bakanlıklar, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği hibe destekleri başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası hibe desteklerini takip ederek, ihtiyaçlar ve önceliklere uygun projeler geliştirir. Bunun yanı sıra, uygun projelere ortak olarak, bölgedeki sürdürülebilir işbirliklerini destekler. AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlarda kurumu temsil ederek gerekli katkıyı sağlar.

Stratejik Yönetim çalışmaları kapsamında

İç Kontrol Eylem Planı, Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesini sağlar, idari yatırım programının hazırlanmasını, uygulama sonuçlarının izlenmesini, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine eder. Hizmetleri etkileyecek iç-dış faktörleri inceler, uygulamaların takibini, analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağlar, kurum içerisindeki birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yönetsel süreçlere ilişkin müşavirlik hizmetleri verir.

Entegre Yönetim Sistemi Çalışmaları kapsamında

Kurumumuzda “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi”, “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi”, “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” ve “TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları olarak yürütülmektedir. Kurum genelinde Entegre Yönetim Sistemi için gerekli olan tüm çalışmalar, eğitimler, koordinasyon ve konsolidasyon işlemleri müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hibe Projeleri, Projeler ve Yarışmalar kapsamında

Üsküdar Belediyesi'nin kalite politikası ve stratejik planları doğrultusunda, Bakanlıklar, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği hibe destekleri başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası hibe desteklerini takip ederek, ihtiyaçlar ve önceliklere uygun projeler geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra, bölgedeki sürdürülebilir işbirliğini desteklemek amacıyla, Üsküdar Belediyesi'nin ortak ve iştirakçi olduğu projelerde, ilgili kurumlarla iletişim sağlanmıştır. AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlarda kurumu temsil ederek gerekli katkıyı sağlar.​

Yönetsel Rapor Çalışmaları Kapsamında

Üsküdar Belediyesi birimleri performans bilgilerinin sistem üzerinden takip edilebilmesi ve kurumsal raporların tek bir kaynaktan hazırlanabilmesi, üretilen hizmetin takibinin sağlanması ve ihtiyaç duyulan raporlamanın mahalle-cadde-sokak bazlı detaylı olarak hazırlanması için Veri Analizi ve Kontrol Sistemi'nin (VAK) yazılım olarak geliştirilmesi sağlanmıştır. "Kurumsal Hafıza" oluşturmaya yönelik süreç tabanlı performans takip modeli olan VAK aracılığıyla yönetsel raporların bir çoğu oluşturulabilmektedir.

Müdürlüğümüz, Veri Analiz Sistemi Raporu, Performans Esaslı Bütçeleme ve Takip Sistemi Raporu ile İç ve Dış Paydaş Analiz Çalışmalarını gerçekleştirmektedir.