İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü

 • Mustafa AKTAŞ
 • +90 (216) 531 30 00 - 3301
 • maktas@uskudar.bel.tr
 • Özgeçmiş

Birim İletişim


Dönüşümde Üsküdar Modeli

Entegre Atık Yönetimi anlayışı ile topluma ve ekonomik gerçeklere uyumlu evsel ve ambalaj atık toplama günleri belirlenerek atıkların yönetimi ve böylelikle atıklarının düzenli depolama sahalarına gömülmesi yerine ham madde olarak değerlendirilmesi, sera gazı emisyonunun azaltılması amaçlanmaktadır.

Bilindiği gibi Salı ve Cuma günleri geri dönüştürülebilir atıklar, diğer günlerde ise evsel atıklar toplanmaktadır. Konteynerler, Salı ve Cuma günleri geri dönüşebilir atık konteyneri, diğer günlerde ise evsel atık konteyneri olarak kullanılmaktadır.  Atıkların toplanması, mevcut evsel atık konteynerlerinden olmaktadır. Tüm toplama faaliyetleri Belediyenin kendi personelleri, araçları ve ekipmanları tarafından yapılmaktadır. Bu sayede, ekstra personel maliyeti, araç maliyeti, iç mekan kutu maliyeti, poşet maliyeti olmamakta, başlı başına çevre kirliliğine sebep olan poşet kirliliğinin de önüne geçilmektedir.

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak, toplanan geri dönüşebilir atıklardan elde edilen gelirle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yiyecek, giyecek, gıda ve barınma yardımı, öğrencilerin kırtasiye, giyim ve burs imkanının karşılanması, engelli vatandaşlara gerekli ekipmanların temin edilmesi, ayrıca üniversite öğrencilerinin doğalgaz faturaları da bu kaynaktan sağlanmaktadır. Atık yönetiminin bütüncül bakış açısıyla çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak Salı – Cuma Dönüşümde Üsküdar Modeli uygulanmaktadır.

 

Faaliyet Alanları

 1. Sıfır Atık Çalışmaları
 • Ambalaj Atıkları (Kağıt/Karton, Metal, Plastik vb.)
 • Cam Ambalaj Atıkları
 • Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı
 • Elektrikli ve Elektronik Atıkların Geri Kazanımı
 • Atık Pillerin Geri Kazanımı
 • Tekstil Atıklarının Geri Kazanımı
 • Ahşap Atıklarının Geri Kazanımı
 • Ömrünü Tamamlamış Atık Lastiklerin Geri Kazanımı
 • 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi
 • Mobil Atık Getirme Merkezleri
 • Toplama Ayırma Tesisi
 • Hangi Atığı Nereye Atmalıyım?
 1. Çevre Koruma ve Kontrolü Faaliyetleri
 • Gürültü Kirliliğinin Kontrolü
 • Hava Kirliliğinin Kontrolü
 • Koku Kirliliğinin Kontrolü
 1. İklim Değişikliği Çalışmaları

İklim Eylem Planı,

Sera Gazı Emisyonu Hesabı

 

Yapılan Çalışmalar (Faaliyet Raporu/Sunumu)

Müdürlük Yönetmeliği