Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürü

  • Hacer YILMAZ
  • +90 (216) 531 30 00 - 2501
  • hyilmaz@uskudar.bel.tr
  • Özgeçmiş

Birim İletişim


Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Üsküdar'ın tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerine sahip çıkmak, doğal ortamını zenginleştirmek, kentin nüfus yoğunluğu, ihtiyaçları, sağlıklı kent kriterleri dikkate alınarak, Üsküdar Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan park, bahçe, yeşil alan, yol, kavşak ve refüjlerin, dinlenme, spor, eğlenme gibi toplumun rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, sosyal yaşam kalitesini artıran, ergonomik, sürdürülebilir çevre, sağlıklı ekosistem ve estetik yaşam alanlarını oluşturmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel projeler üretmek, uygulamak ve korunması için kentsel koruma politikalarının geliştirilmesini sağlamak, konu ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli hedefler, projeler geliştirmeyi görev edinmiştir.

Çalışma Alanlarımız

a) Planlama

İmar durumu ve mülkiyeti uygun park, bahçe ve yeşil alan olarak tesis edilebilecek yerleri tespit etme ve bunların kamulaştırma tekliflerinin yapılması çalışmalarını etkin ve verimli şekilde yürütmek.

Park, bahçe ve yeşil alan düzenlemeleri için terk edilen alanlarla ilgili hukuki düzenlemeleri takip etmek ve sonuçlandırılmasından sonra yapım çalışmalarına başlamak.

b) Proje

Toplumun ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak tarihi, estetik ve modern kent dokusuyla uyumlu, teknikte yenilikçi kentsel tasarım kriterleri doğrultusunda yeni veya restore edilecek park, bahçe, yeşil alan, meydan, havuz, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının, peyzaj, mimari, statik, mekanik, elektrik projeleri ön etüt, planlama ve proje çalışmalarını yürütür.

c) Park Yapım - Onarım

Yeni parkların yapım çalışmalarını ve mevcut parkların revize, yapım-onarım çalışmalarını yürütmek,

Kentin sosyal yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir yaklaşımla, park, yeşil alan, meydan ve rekreasyon alanlarında kullanılmak üzere estetik ve ergonomik kent mobilyaları, çocuk oyun ekipmanları ve dış mekan spor aletlerinin temini sağlamak.

d) Prestij Çalışmalar

Gelişmekte olan şehircilik anlayışına uygun, yenilikçi, farklı tasarımlar içeren meydan ve refüj düzenlemeleri, süs havuzları, bitki duvarları, saat kuleleri, kaya bahçeleri, özel tasarım kent mobilyaları gibi prestij çalışmalarını yürütmek.

e) Periyodik Park ve Yeşil Alan Bakımı

Mevcut park ve yeşil alanların periyodik bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yürütmek.

f) Ağaçlandırma, Budama, Ot Temizliği ve İlaçlama

Kentin estetik ve ekolojik değerine katkıda bulunacak, yoğun kentleşmenin zararlarından koruyucu yeşil tampon ve oksijen kaynakları sağlayacak yeşil alan, park, cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarının yapılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, görüntü estetiğinin muhafaza edilmesi, ağaçları bakımlı ve sağlıklı tutabilmek amacıyla mevcut ağaçların Kasım - Mart ayları arasında budama ve kesim işlemlerini yürütmek.

- Ağaç ve bitkilerde ortaya çıkan hastalık ve zararlılara karşı organik ve kimyasal mücadele yapılması ve ot temizliği çalışmalarını yürütmek.

g) Çiçeklendirme

Yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek dikilmesi çalışmalarını yürütmek.

h) İş Ocakları Faaliyetleri

Park ve yeşil alanlardaki kent mobilyalarının boyanması, tamiratı, bakımı, marangoz, elektrik ve sulama tesisatı yapılması ve sert zemin onarımları çalışmalarını yürütmek.

ı) Anıt Ağaçlar

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçların tespiti çalışmalarını ve tescilli olanların bakım ve koruma çalışmalarını yürütmek.

j) Vatandaş Taleplerini Değerlendirme

Vatandaşlarca verilen talep dilekçeleriyle ilgili teknik personel aracılığı ile araştırma, inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra ilgili yanıt ve hizmetlerin verilmesini sağlamak.

k) Kamu Kurumlarına Yapılan Hizmetler

Çeşitli kamu kurumlarının (eğitim kurumları, sağlık kurumları, askeri kurumlar, ibadethaneler,… vb.) ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ağaçlandırma, bitkilendirme, budama, ilaçlama, bakım, onarım ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yürütmek.

l) Kampanya ve Organizasyonlar

Toplumun kültürel ve doğal zenginliklerinin farkına varmasını, çevre bilincininin, doğaya ve yeşile olan sevgisinin artırılmasını amaçlayan ağaçlandırma kampanyaları, ücretsiz fidan dağıtımları ve geleneksel şenlikler organize etmek.

Hedefimiz

İnsan ile doğa arasında bozulan ilişkiyi düzelten ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir role sahip açık, yeşil alanları korumayı ve kentin nefes alabileceği yeşil alan miktarını arttırmak en önemli hedefimizdir.