İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürü

  • Mehmet AKYÜZ
  • +90 (216) 531 30 00 - 1801
  • makyuz@uskudar.bel.tr
  • Özgeçmiş

Birim İletişim

  • +90 (216) 531 30 00

​​​​İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 1 müdür yardımcılığı ve 6 şeflik ile Üsküdar'da ki tüm imar uygulamalarının takibini yürütür. Bölgedeki imar planlarına göre imar durumu düzenler, kot kesit, inşaat istikamet rölevesi , ada ve ağaç revizyonlarını düzenler. Tevhit, ifraz, kamu alanı terkinleri ve irtifak tesisi oluşturma işlemlerini yürütür. Bu işlemlerle ilgili Belediye Encümeni'nce karar çıkmasını sağlar, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik, asansör projelerini; yasalar, yönetmelikler ve imar planlarına göre inceleyerek, onaylar ve ruhsat verir. Her türlü tehlikeli yapı ve eski eserleri statik yönden inceleyerek statik raporlar düzenler. Zemin ön bilgi formu düzenler ve hazırlanan zemin etütlerinin kontrolünü yapar, onaylar. Taşınmaz Kültür Varlıkları'na ait eski eser envanteri oluşturulması çalışmalarını yürütür ve bu eserlerle ilgili anıt sicil fişlerini oluşturur.