Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürü

  • Mete YAPICI
  • +90 (216) 531 31 34​
  • myapici@uskudar.bel.tr
  • Özgeçmiş

Birim İletişim


Üsküdar Belediyesi'nin amaçları prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve belediye başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, başkanlık ve kaymakamlık makamının emri ve direktifleri doğrultusunda; belediye başkanlığına bağlı bütün müdürlük birimlerinde denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici denetim sistemini geliştirmek, her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak ve sonucunu raporlamak müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.