Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürü

  • Ufuk ÇAKIR
  • +90 (216) 531 30 00 - 1006
  • ucakir@uskudar.bel.tr
  • Özgeçmiş

Birim İletişim


Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; çeşitli toplantılar düzenlemek, belediye birimlerinin aylık faaliyet raporlarını hazırlamak, belediyeye ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak için gerekli düzenlemeler yapmak, başkanın çalışma programını düzenlemek, halk günlerinde başkanı ziyarete gelen vatandaşların gerekli kayıtlarını tutarak şikâyet, dilek ve önerilerin ilgili birime gönderilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kendisine intikal eden haberleri ve bilgileri süzgeçten geçirerek en seri şekilde ilgililerine ulaştırmak. Başkan tarafından yapılacak sunumlarda gerekli hazırlıkları yapmak. Başkan, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, şoförleri ile başkan yardımcıları ve başkan danışmanlarının yönetici asistanlarının iş ve işlemlerini takip etmekle görevlidir.