Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürü

  • Cihan EROĞLU
  • +90 (216) 531 30 00 - 2301
  • ceroglu@uskudar.bel.tr
  • Özgeçmiş

Birim İletişim


Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve vergi alınmasını gerektirir faaliyette bulunan mükelleflerimizin kanuni mevzuattan kaynaklı tüm vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsilini mümkün olduğunca en kısa süre içerisinde sağlamak. Tüm belediye birimlerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri  ve buna bağlı olarak yapılması gereken yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zamanında  beyan ederek ödemek. Finansal kaynağını doğru ve rasyonel bir biçimde değerlendirmek ana görevleri arasındadır.

Bu işlemleri yaparken öz kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde yöneterek gelir ve giderlerin yönetimsel ve yasal yükümlülükleri açısından en ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak, Bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak, muhasebe hizmetleri ile mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, harcama yetkililerine gerekli bilgi ve danışmanlık yapmak diğer görevleri arasındadır.