Battal ÇAT

Plan ve Proje Müdürü

Battal ÇAT

Plan ve Proje Müdürü

  • Battal ÇAT
  • +90 (216) 531 30 00 - 2601
  • bcat@uskudar.bel.tr

1981 Kayseri doğumlu olan Battal Çat; ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de, lisans eğitimini ise 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamladı.

Mezun olduktan sonra kısa bir süre özel sektörde çalışmış olup 2004 yılı başı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nde şehir plancısı kadrosunda teknik personel olarak göreve başladı. Burada raportör, bölge şefliği ve 2018 yılı itibari ile de Şehir Planlama Müdürü olarak görev yürüttü. Görev yaptığı süre boyunca İstanbul bütününde 39 ilçemizi kapsayan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları çalışmalarını yapmış olmakla birlikte ülke bütününe hizmet edecek büyük potansiyelde ki projelerimiz olan İstanbul Finans Merkezi Projesi, Kanal İstanbul Projesi, İstanbul Havalimanı Projesi,  İl bütünündeki önemli karayolu ve metro projeleri gibi etkin kamu yatırımlarının imar planı çalışmalarında da görev almıştır. Diğer taraftan gerek mesleki deneyim gerekse kurumsal görevi yerine getirmek adına yurt içinde ve yurt dışında planlama disiplini ile ilgili toplantı, çalıştay, organizasyon veya mevzuat hazırlıkları gibi çalışmaları düzenlemekle birlikte katılımcı olarak da bulunmuştur.

2020 yılı itibari ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde şehir plancı kadrosunda çalışmış olup kısa süre zarfında İl Müdür Yardımcılığı görevi de yapmıştır. Bu süreçte İl Müdürlüğümüz ile 39 ilçe belediyemiz arasındaki koordinasyonu sağlamaya yönelik iş ve işlemlerine dair mevzuatla belirlenen görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak, geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim planlamak, uygulanmasını takip etmek ve yine ilçe belediyelerimizin yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek için araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek veya ihtiyaç dahilinde yayımlamak süreçlerinin yönetiminde yer aldı.

Yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı bölümünde tez aşamasında devam ettirmekte olup, muhtelif yerel sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerinde de görev yapmaktadır.

2021 Şubat itibari ile Plan ve Proje Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

2010 yılından itibaren evli olup, iki evladı bulunmaktadır.