Ulusal Tatil Günlerinde Çalışma İzin Belgesi

1-Başvuru dilekçesi

2-Ruhsat fotokopisi

3-Şirket imza sirküsü (şirket yetkilisi olmaması durumunda vekaletname gerekmektedir.)

ile birlikte Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne müracaat yapılmaktadır. ​

Bilgi için:

0216 531 30 00 / 2717