Mesul Müdür Belge Başvurusu

1-Başvuru Dilekçesi

2-Noterden yapılan mesul müdür sözleşmesi

3-Sabıka kaydı (mesul müdür olarak atanan kişiye ait)

4-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Fotokopisi

ile birlikte Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne müracaat yapılmaktadır. ​

Bilgi için:

0216 531 30 00 / 2717