Gayri Sıhhi Müesseseler İçin

• YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI FATURA FOTOKOPİSİ (30 KİŞİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN YERLERDEN)
• MOTOR BEYANI (İLGİLİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAK)
• TAPU (FOTOKOPİ) ((Sadece Kiracı olanlar getirecektir.)
• KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ (ASLI GÖRÜLECEK) 
• İMZA BEYANI (NOTERDEN) (ŞAHISLARDAN)
• DEVİR SÖZLEŞMESİ (NOTERDEN)
• İSKİ UYGUNLUK BELGESİ (OTO YIKAMA VE HALI YIKAMA) KARTAL SOĞANLIKTAN
• PORTÖR

ŞİRKETLERDEN
• SİCİL GAZETESİ (Kuruluş Gazetesi)  (FOTOKOPİ) (01.10.2003 tarihinden önce ticaret sicil gazetesinde yayınlananlardan istenilir.)
• İMZA SİRKÜSÜ  (FOTOKOPİ)

NOTLAR
1. 30 ve üzeri işçi çalıştıran yerler ile bodrumu olup, Bodrumdan ikinci çıkış kapısı olmayan yerler için İTFAİYE RAPORU zorunludur.
2. Müracaatlarda Ruhsat sahibinin Şahsen veya iş takip edenin vekâleti ile birlikte gelinmesi rica olunur.
3. İşyeri, bir ay içerisinde kontrol edilerek ruhsat verilip verilmemesine karar verilecektir.

Kurum tarafından gerek görülmesi halinde başka evraklar istenebilir.

YASAL UYARI: T.C. kimlik numarası ile yapılan Başvurularda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

BİLGİ İÇİN : 0216 531 30 00 / 2704 - 2703

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.