Etik Faaliyetler

"Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" yürürlüğe girdiği tarihten sonra" Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" (Ek 1- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi) tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personele de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

Üsküdar Belediyesi Etik Komisyonu toplantıları periyodik olarak yapılmaktadır.

İlgili haberi linkten okuyabilirsiniz; http://www.uskudar.bel.tr/tr/main/news/etik-haftasi-etkinlikleri-gerceklestirildi/887

Etik Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi; https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/news/etik-komisyonu-toplantisi-gerceklestirildi/1637

 

“ETİK HAFTASI” ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

     27 – 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Etik Haftası etkinlikleri kapsamında kurumumuzda etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Üsküdar Belediyesi Etik Komisyonu öncülüğünde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda “Etik ve Etik Davranış İlkeleri” konulu bilgilendirme sunumu, bilgi notu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yayımlanan “Etik Rehberi” tüm personelle paylaşılmış ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’ndan temin edilen Etik ve Etik Haftası ile ilgili afişler kurum içindeki panolara asılmıştır.