Sağlık

Üsküdar ilçemizde, sağlık hizmetleri itibariyle ortam, gerek geçtiğimiz yüzyılda gerekse bugün ülke şartlarına nazaran çok yüksek seviyede olmuştur. 19. yüzyıl sonlarına doğru hizmete giren Tıbbiye-i Şahane'de, yapısal revizyonlarla birlikte sürekli hizmet verilmiştir.

M.Ü. Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahi Hastanesi ile Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu kök etrafında gelişmiş, yüksek hizmet kapasiteli tedavi kurumlarıdır. Ayrıca, özel poliklinik, laboratuvar ve özel doktor muayenehanesi bulunmaktadır.​