Kültür

İstanbul'un Kültür Kıyısı Üsküdar

Üsküdar, kültür yönünden de oldukça zengindir. Tarihi mirasının zenginliği sayesinde zaman içinde kendine mahsus bir Üsküdar kültürü oluşmuştur. Bu kültür, Türk hoşgörüsü merkezinde çok kültürlü bir yapı gösterir. Günümüzde de özelliklerini kısmen koruyan bu kültürel görünüm şehirli bir karakter içindedir. Kültür zenginliği açısından Üsküdar, sadece sakinlerinin sahip olduğu kültürel değerlerin çeşitliliği yönünden değil, kültürel birikiminin zenginliği açısından da öne çıkmaktadır. Bu itibarla kimi zaman, hattatlar şehri, kimi zaman şairler şehri olarak nitelendirilmiştir. Belediye kültür merkezleri, günümüzde bu yoğun kültürel birikimin en verimli biçimde yansıtıldığı yerlerdir.