SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI / BEYAN FORMU

SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI / BEYAN FORMU
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 • 1- Tesisin Adı veya Ünvanı *:

 • 2- Tesisin Sahibi *:

 • 3- Faaliyet Konusu *:

 • 4- Tesisin Adresi *:

  İletişim için telefon numaranız ve eposta adresiniz kullanılacaktır. Telefon numarasınız cep numaranız olmalıdır.

 • 5- Pafta / Ada / Parsel No :

 • 6- Mülkiyet Durumu *:

 • 7- İşyerinin Kullanım Alanı :

 • 8- Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Adı ve Vergi No *:

 • 9- T.C. Kimlik Numarası *:

 • 10- Ustalık Belge No (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.):

 • 11- Ticaret Sicil Numarası ve Kayıtlı Olduğu Ticaret Müdürlüğünün Adı (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.) *:

 • 12- Tesisin Bulunduğu Yer *:

 • 13- Çalışacak Personel Sayısı :

 • 14- İstenen Ruhsat Türü :

 • 15- İlave Faaliyet İzni :

 • 16- Esnaf Sicil Numarası ve Kayıtlı Olduğu Sicil Müdürlüğünün Adı (Esnaf Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenir) :

 • 17- Kat mülkiyeti kanunu kapsamında alınması gereken izin :

 • 18- Özel yapı şeklini gerektiren İşyerleri için izin :

 • 19- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin :

 • 20- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor :

 • 21- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için mesafe krokisi :

 • 22- Özürlülerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler :

 • 23- Dosyalarınız (Lütfen 5MB boyutu altında pdf,jpg ya da png formatında dosya yükleyiniz.) *:

 • Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatu verilmesini arz ederim.

 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 • 16, 19 ve 20 sıra no'lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri forma eklenmesi zorunludur.

 • 17 ve 18 sıra no'lu belgeler başvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgelerin işyerinde bulundurulması zorunludur.

 • #Tapu bilgilerinin TAKBİS'ten temin edilmesinin mümkün olduğu hallerde tapu sureti istenmez.

 • Belediyeniz tarafından sunulacak hizmetler karşılığında Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi uyarınca, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tarife ücretini ödemeyi kabul ediyorum..