Üyelik Yönetmeliği

ÜYELİK YÖNETMELİĞİ
1.    Bilgi Evleri’nden/Çocuk Akademileri’nden yararlanmak için üye olmanız gerekmektedir.
2.    Bilgi Evleri’ne/Çocuk Akademileri’ne ilkokul (2, 3, 4. Sınıf) ve ortaokul (5, 6, 7, 8. Sınıf) öğrencileri üye olabilir.
3.    Müracaattan sonra üyelere üyelik kartı verilir. 
4.    Her üye, kayıt bilgilerindeki değişiklikleri (adres, telefon, okul, ailevi durum vb.) 10 gün içinde Bilgi Evi/Çocuk Akademisi yönetimine bildirmelidir.
5.    Bireysel eşyaların muhafazasından üyelerin kendisi sorumludur. Herhangi bir kayıp veya çalınma olayında görevliler ve idare sorumlu değildir.
6.    Üyelerin giriş ve çıkışlarında herhangi bir sınırlama yoktur. Üye, üyelik kartı ile giriş-çıkış yapar. Kurumumuz üyenin giriş-çıkışında herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve sorumlu tutulamaz. 
7.    Üyeler bir kitabı en fazla 15 gün süreyle ödünç alabilir. Süre bitiminde, ödünç alınan kitap iade edilmezse, üyelik sınırlandırılabilir veya dondurulabilir.
8.    Kaynak kitaplar (ansiklopedi, sözlük, sınava hazırlık kitapları vb.) ödünç verilmez.
9.    Bilgisayardan yararlanma süreleri, yoğunluk ve talebe göre bilgisayar öğretmeni tarafından düzenlenir.
10.    Üyeler kendilerine ayrılan sürede bilgisayardan ödev hazırlamak, araştırma yapmak, internete girmek veya oyun oynamak suretiyle yararlanabilirler. Bilgisayar sınıfında filtre programı mevcuttur. Bilgisayardan yararlanan üyeler, genel kurallara uyma zorunluluğu vardır. Hafıza kartı, CD, DVD gibi haricen getirilen oyun/yazılım vb. ile internetten indirilecek herhangi bir materyal konusunda öğretmenden izin alınmak zorundadır. 
11.    Üyelerimiz; kurs, kulüp, gezi gibi kontenjanla sınırlı olan etkinliklerimize şube yönetimin rehberliğinde yerleştirilir.
12.    Kurs, kulüp, gezi vb. etkinliklere kayıt yaptıran üyelerimizin bu etkinliklere devam zorunluğu vardır. Bir faaliyete kayıt yaptırdığı halde mazeretsiz olarak 3 defa katılmayan üye uyarılır, aldığı hizmetler sınırlandırılabilir.
13.    Üyeler Bilgi Evleri/Çocuk Akademileri içinde, yönetim tarafından tespit edilen kurallara uymalıdır. Kurallara uymayan, disiplinsiz davranan üyelere hak mahrumiyeti gibi birtakım yaptırımlar uygulanabilir.
14.    Sınıflarda etkinlik yapıldığı saatlerde velilerimizin bekleme salonu dışında bulunmaları gerekmektedir. Sınıflara girmeleri uygun görülmemektedir. Bu konudaki hassasiyetinizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
15.    Farklı görüş ve önerileriniz olduğu takdirde yazılı olarak öneri kutumuza ve kurum yöneticisine iletmeniz kalite standartlarımız için son derece önemlidir. 
16.    Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri idari tatil günleri, milli ve dini bayramlarda kapalıdır. 
17.    Üyelerimiz, herhangi bir maddi yükümlülük getirmeyecek tüm yeni yönetmelik ve kuralları peşin olarak kabul etmiş sayılır.