Tarihte Bilgi Evleri

Tarihten Gelen Bilim Işığı

Üsküdar'da ilk hizmete giren bilgi evi yüzyıllara yayılan bir geçmişe sahiptir. Tarih boyunca İslam Dünyası'nda Beyt'ül Hikme adıyla anıla gelen bilgi evleri, günümüzde bu tarihi mirasının yeniden inşasıyla gençliğimize ilim ve irfan ışığı yaymaktadır. İlk defa olarak Bağdat'ta Abbasiler döneminde 11. yüzyılda kurulan bilgi evi o çağlarda ilk astronomi kitabını İslam Dünyası'nda kaleme alan Müeyyed Bin Bermek, ilk ansiklopediyi kaleme alan Zekeriyya Kazvini, büyük felsefeci Nasreddin Tusi gibi bilginlerin yetişmesini sağlamış ve bu ilim ışığı Bağdat'tan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar bütün bir İslam coğrafyasına yayılmıştır.

Abbasiler'den Selçuklular'a ve oradan da Osmanlı Devleti ile sürdürülen bilim ışığı, medreseler aracılığıyla imparatorluğun gelişme çağında bilgi evlerinin mirası üzerinde şekillenmiş ve anatomiden mimariye, felsefeden coğrafyaya kadar pek çok sahada yetkin ilim adamları yetişmiştir.

Günümüzde tarihimizin ihtişamından aldığı derslerle ilköğretim çağı gençlerine dönük çok yönlü bir işleve bürünerek yeniden yaşatılan bilgi evi, tarihten aldığı bu kıymetli mirası, bilimin aydınlığı içinde bugünden yarınlara taşıyacak bir misyonu yerine getirmektedir.