ÜSKÜDAR, ÜNALAN MAHALLESİ 1059 ADA 35 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Üsküdar İlçesi, Ünalan Mahallesi 1059 ada 35 parselin Sağlı Tesisi Alanına alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2021 tarih ve 525 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 20.06.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait plan paftaları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince, 24.11.2021 tarihinden 24.12.2021 tarihine kadar 1 ay süre ile Üsküdar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü koridorundaki askı ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait plan paftaları ve plan raporu; Belediyemiz internet sitesinde de eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Plan raporu için tıklayınız.

Plan paftası için tıklayınız.