Kalıp İskelesi Çizim ve Hesaplarının Hazırlanarak Teslim Edilmesi Hususu Hakkında

06.11.2020 tarih ve 31296 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe giren “Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcılı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sunulacak statik proje ve hesap raporu içeriğinde Kalıp İskelesi çizim ve hesaplarının da tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Statik proje ve hesap raporları, 01.07.2022 tarihinden itibaren kalıp iskelesi çizim ve hesaplarının da teslim edilmesi halinde ancak kayda alınarak incelenebilecektir.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

     Statik Büro Şefliği

 

 • Statik tadilat projeleri ile birlikte sunulması gerekli olan bilgi ve belgeler:

 

 1. Ruhsat eki onaylı statik proje,
 2. Statik tadilat raporu,

(Yapı Denetimi, Proje Müellifi ve Müteahhit Firma kaşe/imzalarının tamamlandığı matbu rapor)

 1. Tadilat konusunu anlatır dilekçe,

(Statik proje müellifi tarafından yazılarak imza altına alınmış olan dilekçe)

 1. Yapının mevcut halini gösterir fotoğraflar,
 2. Tadilatın, sadece statik unsurları etkilemesi durumunda(tadilat ruhsatı düzenlenmeyen durumlarda) mal sahibi tarafından kayda verilmiş olan tadilat konusunu içerir dilekçe ve
 3. Statik tadilat harcının ödendiğine dair dekont

 

 • Mimari tadilat projeleri ile birlikte sunulması gerekli olan bilgi ve belgeler:

 

 1. Ruhsat eki onaylı mimari proje ve mimari tadilat projesi,
 2. Mimari tadilat raporu ve
 3. Mimari tadilat harcının ödendiğine dair dekont

 

 • İncelenmesi talep edilen statik proje ile birlikte sunulması gerekenler:

 

 1. İksa projesi ve hesap raporu,
 2. Onaylı zemin etüt raporu,
 3. Raportör onaylı mimari proje,
 4. Kalıp ve cephe iskele çizimleri ile hesapları,
 5. Yapı Denetimi ve proje müellifince kaşe/imzaları tamamlanmış olan statik proje ve hesap raporu