Küçük Çamlıca Mahallesi, 84 ada, 66 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Libadiye Caddesinde bulunan yerlerle ilgili duyuru ilanı

Duyuru ilanı için tıklayınız; 

Statik rapor için tıklayınız;