MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

28 Şubat 2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 7164 Sayılı “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. İlgili kanun metnini ekte bilgilerinize sunarız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190228-6.htm