Etik Faaliyetler

"Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" yürürlüğe girdiği tarihten sonra" Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" (Ek 1- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi) tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personele de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

Üsküdar Belediyesi Etik Komisyonu toplantıları periyodik olarak yapılmaktadır.

İlgili haberi linkten okuyabilirsiniz; http://www.uskudar.bel.tr/tr/main/news/etik-haftasi-etkinlikleri-gerceklestirildi/887