ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. Maddesi doğrultusunda Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları devam etmektedir. İşbirliği içerisinde olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi dış paydaşlarımızın, kurumumuzdan beklentilerini tespit etmek ve konu ile ilgili görüşlerini saptamak önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, hazırlanan Belediyemiz Dış Paydaş Anketine siz değerli paydaşlarımızca veya Kurumunuz çalışanlarınca katılım sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Ankete katılım için tıklayınız..