ÜSKÜDAR İLÇESİ, PAZARBAŞI MAH., 190 ADA 20 PARSELE İLİŞKİN UİP-34983532 PİN NOLU 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

ÜSKÜDAR İLÇESİ, PAZARBAŞI MAH., 190 ADA 20 PARSELE İLİŞKİN UİP-34983532 PİN NOLU 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

09.06.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planlarında çoğunlukla H:12.50 irtifada Blok Nizam "Konut Alanı" nda, kısmen de "Park ve Yol Alanı" lejantında kalan Üsküdar İlçesi, Pazarbaşı Mahallesi, 190 ada 20 parselin meri plan fonksiyonları ve irtifası korunarak, blok arka cephe imar hattının komşu 21 ve 51 parsellerin blok blok arka cephe imar hattı hizasına gelecek şekilde yeniden düzenlenerek blok boyutunun arttırılmasına ilişkin olarak İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan UİP-34983532 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin 20.06.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Plan raporu için tıklayınız.

Plan paftası