Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi

Üsküdar Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz 1 kedi tedavi birimi, 1 enfeksiyonlu tedavi ünitesi, sokak köpeklerinin tedavi ve bakımlarının yapıldığı üniteler, kanatlı hayvan tedavi üniteleri, ameliyathane, hayvan aşevi, hayvan serbest gezim alanı, depolar, personel odaları, misafir bekleme odasından oluşmaktadır.

Tedavi merkezimiz 150 köpek, 80 kedi, 20 kanatlı hayvan ve çeşitli kemirgenleri misafirler edebilecek kapasiteye sahiptir. Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde Üsküdar ilçesinden hayvan ambulansı ve hayvan nakil aracı ile alınan sokak hayvanlarının tedavi ve bakımları yapılmaktadır. Tedavi uygulamaları sonrasında alınan bu hayvanlar bölgelerine bırakılmaktadır.

Aynı zamanda Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak hem ​halk sağlığını korumada hem de çevre sağlığının temininde bilinçli bir şekilde hayvan sevgisini inşa etmek ve sahipsiz hayvanları sahiplendirmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Yıl içerisinde üniversite, lise, ortaokul ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin hayvan sevgisi bilincinin oluşturulabilmesi için merkezimize gezileri sağlanmaktadır. Ayrıca çeşitli atölye çalışmaları ile hayvan sevgisi bilinci oluşturulmaktadır.

Merkezimizde gönüllülerimiz katkı sağlanmaktadır. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne başvurarak ‘Üsküdar Gönüllüsü’ kaydını oluşturan gönüllüler merkezimizde haftanın belli günlerinde çalışmalarımıza katkı sağlamaktadır.

Merkezimizde, röntgen, kan sayım cihazı, ultrason gibi cihazlarımızla kırık ameliyatları, göz ve kulak ameliyatları ve kısırlaştırma operasyonları alanında uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Sizler de bu canlara sıcak bir yuva olmak isterseniz merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. Merkezimizin ziyaret saatleri hafta içi 10.30-15.30, hafta sonu 10.30-15.30 saatleri arasındadır.

………………………………………..

01.07.2004 Tarih ve 25509 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

MADDE 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu'nda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır. 

12.05.2006 Tarih ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Hayvanların Korunmasına Dair

Uygulama Yönetmeliği

MADDE 7 - (1) Belediyeler; 

a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla, 

b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defteri'ne kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile iş birliği yapmakla, 

ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla, 

e) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesiyle, 

f) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formu'nu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasıyla, 

i) Ev ve süs hayvanını bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince hayvanları geçici bakımevlerine göndermek ya da sahiplendirmekle, ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır. 

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Sokak köpekleri, köpek toplama ekiplerimiz tarafından usulüne uygun uyutulur ve rehabilite edilmek üzere araçla Üsküdar Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülür.

Gerekli kontrol yapıldıktan sonra kısırlaştırma yapılması için anesteziye alınır ve ameliyat odasına taşınır.

Veteriner hekim tarafından ameliyatı yapılarak kısırlaştırılırken, veteriner teknikeri tarafından da kuduz aşısı yapılıp, kulak küpesi takılarak gerekli kayıtlar yapılır.

Ameliyatı biten hayvan müşahade odasına alınarak, belli bir iyileşme süreci sonunda ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda alındığı yere geri bırakılır.​​