Doğu Batı Arasında İslam Birliği İdeali (Vefatının 10. Yılında Aliya İzzetbegoviç)

Geçtiğimiz yüzyıl büyük savaşlara şahitlik etti. Yirmi birinci yüzyılda bu büyük savaşların açtığı yaraları henüz kapatabilmiş değiliz. Modern dünyayı var eden ulus fikri halkları karşı karşıya getirdiğinde insanın özü nü ve hayattaki esas gayesini tel ki n eden medeniyet kurucu fikirler de bir hayli örselenmiş oldu. Dünyanın doğu ve batı yakalarını düşünsel vaziyetleri itibari ile keskin uçlara yönelten sebepler diğer yandan iktisadi bakımdan kuzey güney ayrımını da belirginleştirmekteydi. Kadim dünyanın ortasında Batı'nın ezici kapitalizmi ile Doğu'nun keşif gelenekleri arasında varlığını sürdü ren Müslüman dünya, tüm bu savaşların ve keskinleşen ayrımların olumsuzluklarına maruz bırakıldı. Müslümanlar bir kaos ortamında kendi tarihlerini var eden birlik beraberlik düşüncelerini de yitirmiş bir halde parçalanmış topraklarında siyasal ve ekonomik problemlerini aşamaz oldular.

Türkiye'nin devraldığı siyasal ve ilmi miras, entelektüel çevrelerin uzun yıllar uzağında kaldı. Üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin yeterli sayılamayacak çabaları söz konusu buhranı aşmaya yeterli görülemezdi. Son yıllarda genç ilim insanlarının gayretleri, açılan yeni üniversiteler, sivil akademinin ülkemizde gözle görülür hizmetler ortaya koyması, kamunun ve özel sektörün temin ettiği araştırma destekleri belki yüzyıldır konuşulması beklenen konuların yeniden dünyamızda yer bulmasını temin etmektedir. Bu gelişmelerin önemsenerek, yalnız Türkiye değil tüm insanlık için krizleri çözüme kavuşturacak şuur ve inanç dengesine kavuşturulması merkezi ve yerel idarelerin dikkatlerinden kaçmamaktadır. On yıl önce bir Ekim ayında ahirete yolculadığımız rahmetli Aliya İzzetbegoviç, fikirleri ve mücadelesi ile yüzyılımızın en büyük tanıklarından. Bosna halkı ve tüm Müslümanların nezdinde bilge kişiliği ve Batı dünyasının ortasında yok edilmek istenen bir halkın samimi lideri olarak kabul edilmektedir. Onun fikirlerini ve eylemlerini bugün saygın üniversitelere, uluslararası öneme sahip kütüphanelere, araştırma merkezlerine ve İslam Medeniyeti'ni n en nadide ürünlerinin ortaya konduğu sanat merkezlerine sahip olan Üsküdar'ımızda konuşmak önemli bir fırsat ve büyük bahtiyarlık kaynağı.

Düşünsel bir hesaplaşmanın kadim tohumlarını filizleyen Aliya İzzetbegoviç'in anısına tertip edilen ve Üsküdar Belediyesi olarak organizatör ve destekçisi olmaktan onur duyduğumuz "Doğu Batı Arasında islam Birliği ideali" başlıklı uluslararası sempozyumun ilim ve düşünce dünyamızda nitelikli tartışmalara kapı aralaması ü midini taşıyoruz. Bu sempozyuma tebliğleri ile katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ve gerek organizasyonda gerekse tebliğlerin kitaplaşmasında emek sarf eden, çalışmalarını ilgi ile izlediğimiz ilmi Etüdler Derneği'ni n genç mensuplarına teşekkür ederim. Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle anarken, fi kirleri n i n düşünce dünyamızda uzun soluklu tesirlerine bu sempozyumun bir katkı olmasını dilerim.

Mustafa Kara

Üsküdar Belediye Başkanı

Yayını PDF olarak indirmek için tıklayınız