Cenaze ve Defin İşlemleri

​​1-Vefat eden vatandaşın (mesai saatleri içerisinde) ölüm raporu belediye sağlık müdürlüğüne vefat edenle ilgilenen vatandaşın müracaatı üzerine gidilerek mahallinde cenaze muayene edilerek defin ruhsatı verilmektedir. Ayrıca hafta sonu ve bayram tatillerinde normal mesai günlerinde de 17:00-20:00 saatleri arasında da bu hizmet devam etmektedir.

2-Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanının getirilmesi gerekir.

3-Vefat eden kişinin varsa sağlık raporları veya sağlık karnesi istenir.

4-Ayrıca cenaze namazı ve devamında mezarlığa cenazenin götürülmesi sırasında talep üzerine cenaze yakınlarını taşımak için belediyemizce otobüs tahsil edilmektedir.

5-Belediyemiz Sağlık Müdürlüğüne müracaat edip gömme izin belgesi verilen cenazelerin mernis ölüm tutanakları en geç 1 hafta içerisinde 3 nüsha olarak düzenlenip Üsküdar Nüfus Müdürlüğüne elden teslim edilmektedir.​