Billur Sergisi

Yüz yıllardır el sanatlarının ve bunlara dair büyük bir kültürel birikimin kalbi olan Üsküdar’da bu gelenek bugün de devam ediyor. Atölyeler, sanat evleri, sergi salonları, sanatçı buluşmaları bütün canlılığı ile devam ederken biz de belediye olarak bu çok boyutlu üretimi hem destekliyor hem de sürdürülebilirliğini garanti altına almak için çalışıyoruz.

Üsküdar, İstanbul ve Türkiye için önemli olduğunu düşündüğümüz, sanatsal açıdan değeri olan, kültürel açıdan bir anlam ifade eden sergilere ev sahipliği yapmak bu girişimlerimizden sadece biri.
Elbette bu ev sahipliğini sadece bir fizikî mekân temini olarak görmüyoruz. Sanatın, sanatçının, eserlerin, serginin mesajının Üsküdar ile olan bağlarını önemsiyor ve bu bağların özündeki hikâyeye ortak olmak istiyoruz.

Üsküdar’ın kültürel ve sanatsal mirasını her daim güncel tutabilmek için ortaya koyduğumuz bu vizyona sahip çıkan, talepleriyle yön veren, eleştirileri ile diri tutan Üsküdarlı hemşerilerimizin katkısını ise her zaman özel bir saygıyla anmaktayız.

Cam sanatının günümüzdeki önemli temsilcilerinden biri olan Yasemin Aslan Bakiri’nin sanatsal birikimi, eğitimci kişiliği, eserleri ve sergileri Üsküdar ve İstanbul için önemli bir anlam ifade ediyor. Bakiri, 1986’dan beri Türkiye’nin ve dünyanın farklı şehirlerinde açtığı veya katıldığı sergilerle, 2000’li yılların
başından itibaren kişisel atölyesinde cam sanatı geleneğine katkılarıyla geniş bir çevrede biliniyor.

Sanatçının şimdilik son sergisi olan Billur sergisi ise camı ve metali buluşturan, Osmanlı klasik çağlarının ruhunu, modern Türkiye’nin sanatsal atmosferini birlikte yoğuran bir arka plana sahip. Bu sergide yer alan eserlerin, eserlere ilham veren bu birlikteliklerin Üsküdar’ın kimliğiyle, dokusuyla örtüştüğünü görmekteyiz. Bütün bunlar da serginin neden Üsküdar’da, Üsküdarlılarla buluştuğunu açıklıyor.

Parçası olduğumuz medeniyetin bizi bugün getirdiği noktaya
elbette tesadüflerle gelmedik. Bütün kırılmalara, kopuşlara, farklı bakış açılarına rağmen millet olarak ürettiğimiz bir ortak sanat dilimiz var. Bu dili tarihimizle, sanatımızla, sanatçılarımızla, geleneklerimizle bağımızı koparmadan hatta yeni bağlar, köprüler kurarak inşa ettik.

Her bir eserimize, sergimize bu gözle bakıyoruz. Attığımız her adımda bu sanat dilinden izler arıyoruz. Yasemin Aslan Bakiri’nin Billur sergisi bu anlamda bizi mutlu eden, umut veren,
kalıcı mesajları olan güçlü bir sergi oldu. Doğanın bize armağan ettiği malzemeleri ilhamla sanata dönüştüren sanatçımıza, bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ederim.

İyi ki sanat var.

HiLMi TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

Yayını indirmek için tıklayınız.