Bilim Üsküdar

HAKKIMIZDA

VİZYON ve MİSYONUMUZ

Vizyonu : Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumun her bireyinde bilimsel merakı ve farkındalığı arttırarak, ülkemizin Bilim ve Teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edebilecek, katma değeri yüksek teknoloji odaklı çıktılar üretebilen, geleceğe ışık tutan, kendisiyle ve ülkesiyle barışık, değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek.

Misyonu : “Bilim Üsküdar” olarak temel hedefimiz; öğrencilerin kendi kendine öğrenebilme, teknolojiyi kullanabilme, sosyalleşme, grup içerisinde çalışma yapabilme, sorgulama, eleştirel düşünme yeteneği gibi farklı yetenekler kazandıkları ve geliştirdikleri bir merkez olup, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır.

https://www.bilimuskudar.org/

BİLİM ÜSKÜDAR

Bir ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilmiş ilk bilim merkezi olan Bilim Üsküdar, İstanbul’un ilk, Türkiye’ninse 6. fakat içeriği ve sunduğu teknik özellikleri itibariyle en kapsamlı bilim merkezi oldu. Merkez yılda 500 bin çocuğa bilim ve uzay kültürüyle tanışma imkanı sağlayacak. Bilim Üsküdar’da yıl boyunca Robotik ve Otonomi, Havacılık ve Uzay, Otomotiv, Enerji, Tarım, Telekomünikasyon, Finans, Tıp Teknolojileri temalarına sahip sergiler düzenleniyor. Tesisin en etkileyici bölümü olan Planetaryumda 14 metre çapında, 4K çözünürlükteki kubbemizde gezegen ve yıldızları gözlemleme imkanına sahibiz.

Bu kubbe çözünürlük itibariyle ülkemizin en iyisi.

Çocuklara yönelik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Havacılık, Teknoloji Doğa Bilimleri, Matematik, Tasarım, Parçalara Ayır, Geri Dönüşüm temalı atölye çalışmaları Bilim Üsküdar’ın bir başka önemli özelliği. Tesiste ayrıca 600 kişilik konferans salonu ve 300 araçlık otopark da yer alıyor.

Planetaryum : Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün, özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonu, 14 metre çapı ve yüksek çözünürlük değeri ile ülkemizin en iyi planetaryumu olma hüviyetine sahiptir. Uzay ve Astronomi alanında verilecek birçok eğitim ve deneyimin tamamlayıcı unsuru olarak hayata geçecek olan “Üsküdar Bilim Merkezi Planetaryumu” bu özelliği ile Türkiye de bir ilk olacaktır.

Uygulamalı Atölyeler: Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi gibi temel atölyeler ile Parçalara Ayır Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi olmak üzere toplam sekiz farklı konuda birçok atölye ile ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere özgün bir müfredat eşliğinde eğitim verilecektir.

Sergi Alanları: İletişim, Robotik, Otomotiv, Finans, Havacılık ve Uzay, Enerji, Doğa Bilimleri ve Tıp Teknolojileri temalarına sahip, etkileşimli sekiz ana sergi alanından oluşmaktadır. Bunun yanında geçici sergi alanı ile yıl içerisinde ülkemizde ve dünya da farklı konulardaki sergiler, bilim merkezinde ziyaretçilerle buluşturulacaktır.

Girişim Merkezi: Yerli teknoloji girişimlerinin doğmasına, büyümesine ve dünya pazarına açılmasına yardımcı olmak amacıyla, düşünsel açılımı olan fikirlere altyapı ve ustalık desteği sunmaktadır.

Hedef Kitlesi: 2-12 ve 12-18 yaşları arasındaki öğrenciler başta olmak üzere, 7 den 70’e toplumun tüm kesimi hedef kitlemiz arasında yer almaktadır.

Özgünlüğü: Bilim Üsküdar ziyaretçilerine aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri, üretebilecekleri sergi ve atölye çalışmalarının yanı sıra, çocuk oyun alanları, açık ofisleri, kütüphane ve kafeterya alanları ile sosyal etkinlileri de içinde barındıran dinamik ortamlar sunmaktadır. 

AMAÇ ve HEDEFLER 

Amaçlar:

*Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin merak duygusunu uyararak temel ve sosyal bilimler, uygulamaları bilimler, teknoloji ağırlıklı olmak üzere, Türk endüstrisi hakkında bilgilerini artırmak.

*Topluma, öğrenme şevki, keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren, gençlerin ve halkın her kesiminden bireysel keşiflerin sergilenebildiği bir ortam sunmak.

*Ziyaretçilerin sözel, çözümlemeli ve bilimsel düşünce becerilerini artırmak, geliştirmek

*Toplumda üretken fikirlerin, yeni bilgilerin, keşiflerin, icatların tanıtılması ve tartışılması için ortam sağlamak.

*Okulların eğitim programlarına uygulama alanı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde hizmet vermek.

*Endüstri, okul, halk üçgeninde köprü görevi üstlenerek, iletişimini sağlamak ve kuvvetlendirmek.

Hedefler:

*Yılda en az bir kere bilim şenliği düzenleyerek, halkın-eğitim kurumları ve sanayi iş birliğini geliştirmeye önderlik etmek.

*En az yılda on kere çeşitli bilimsel konferans, çalışma, çalıştay ve benzeri organizasyonlara ortam sağlayarak iştirak etmek.

*En çok ziyaret edilen gözde yerlerden biri haline gelmek.

*Başka şehirlerde de açılmış veya açılacak olan merkezlere yaşanmış tecrübelerin paylaşımını sağlayarak, görev yayınımına öncülük ve rehberlik etmek.

* Türkiye’de bulunan diğer Bilim merkezlerindeki tüm planetaryumlar (Gökevi) arası iletişimi arttırmak, ortak kârlılıklar üzerinde anlaşmak.

* Kaynakları kısıtlı okullara, gezici üniteler yardımı ile temel bilimler öğretiminde uygulamalı eğitim olanakları sunmak.

*Her yıl “Bilim Şenliği” düzenlemek ve Bilim Haftası’nın ülke genelinde kutlanmasına katkıda bulunmak, diğer merkezlerdeki faaliyetlere destek vermek.

ATÖLYELER

Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla yola çıkmış olan Bilim Üsküdar, bir konu etrafında bütünleşen sergi alanlarının yanısıra, atölye çalışmaları ile öğrencilere birbiriyle bağlantılı bir eğitim vermeyi hedeflemektedir.

Hafta içi ve hafta sonu yapılması plânlanan eğitimlere, randevu sistemiyle başvuruda bulunan 6-14 yaş seviyesindeki öğrencilere etkileşimli ve eğlenceli atölyelerimizde eğitimler verilecektir.

6-8, 9-11 ve 12-14 yaş gruplarından öğrenciler, aşağıda belirtilen atölyelere hem okullarıyla birlikte hem de bireysel olarak katılabileceklerdir.

  1. DOĞA BİLİMLERİ ATÖLYESİ
  1. Doğa Bilimleri Atölyesi içerisinde; ekoloji, fizik, kimya, ve insan biyolojisi alt dallarını barındırmaktadır.
  2. Ekoloji atölyeleri; canlılara ve canlıların doğayla olan ilişkisine odaklanır. Öğrenciler mikroskop altında bitkiler, mantar ve hayvanlar âleminden çeşitli canlıları inceler ve eğlenceli etkinliklerle öğrendiklerini ürüne dönüştürürler. Örneğin bu atölyelerde; tohumlar, çiçekler, mantarlar, kuşlar, böcekler, doğadaki döngüler, kayaçlar ve permakültür gibi kavramlar incelenmektedir. Ayrıca, belirli günlerde doğa gözlemleri ve doğa gezileri yapılmaktadır.
  3. Fizik atölyeleri; öğrencilerin deneyler yaparak içinde bulunduğumuz evrenin işleyişi hakkında fikir yürütmesini ve her gün çevrelerinde gördükleri olayların nedenini sorgulamasını hedeflemektedir. Örnek olarak bu atölyelerde; kuvvet, enerji, hareket, dalgalar, optik, elektrik ve manyetizma alanlarına ait deneyler yapılmaktadır.
  4. Kimya atölyeleri; öğrencilerin madde ve maddenin özelliklerini çeşitli deneyler aracılığıyla keşfetmesini hedefler. Örnek olarak bu atölyelerde; maddenin özellikleri, atom, molekül, kristaller, kimyasal tepkimeler ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Bunun yanında öğrenciler parfüm, diş macunu, krem atölyelerine katılarak kendi ürünlerini yaparlar.
  5. İnsan biyolojisi atölyeleri; insan fizyolojisi ve insan anatomisine odaklanmaktadır. Örnek olarak bu atölyelerde; hücreler, dokular, organlar, endokrin sistem, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, genetik, duyu organları, tıp teknolojileri gibi gözlem ve etkinlik merkezli eğitimler verilmektedir.
  1. MATEMATİK ATÖLYESİ

Matematik atölyeleri; öğrencilerin matematik bilimine ait ön yargılarını yıkmayı ve matematiksel kavramları oyunlar aracılığı ile farkına varmadan içselleştirmesini hedefler. Örnek olarak bu atölyelerde; doğal sayılar, tam sayılar, kesirler, ölçme, örüntüler, veri işleme, olasılık, simetri, geometrik şekiller, açılar, alan ve hacim gibi matematiksel kavramlar günlük hayat problemleri üzerinden, oyunlaştırma yöntemiyle işlenmektedir.

  1. TASARIM ATÖLYESİ

Tasarım atölyeleri; öğrencilerin kendilerini keşfetmesine, duygu ve düşüncelerini ifade edecek bir yol bulmasına olanak sağlar. Örnek olarak bu atölyelerde; resim, seramik boyama, dokuma, kanaviçe, etamin, epoksi takı, ebru, tezhip, minyatür, filografi, keçe, cam boyama, origami, ahşap boyama, kumaş boyama, taş boyama, mandala, afiş tasarım,  kalemişi, kuru çiçek, tel bebek, makrome ve kaligrafi, ahşap tasarım gibi farklı sanat dallarına ait çalışmalar yapılmaktadır.

  1. TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Teknoloji atölyeleri; öğrencilerin robotik ve kodlama alanında kendilerini geliştirerek, üreten bir nesil olmalarını destekler. Örnek olarak bu atölyelerde; basit robot yapımı, film ve animasyon yapımı, mobil uygulama geliştirme, üç boyutlu modelleme ve üretim, photoshop, artırılmış gerçeklik ve enerji teknoloji uygulamaları yapılmaktadır.

  1. ASTRONOMİ, HAVACILIK VE UZAY ATÖLYESİ

Astronomi atölyelerinde, öğrencilerde uzay ve evren merakı oluşturmak hedeflenmektedir. Örnek olarak bu atölyelerde; Dünya, Ay, Güneş, güneş sistemi gezegenleri, öte gezegenler, yıldızlar, meteorlar ve derin uzaya ait kavramlar uygulamalı etkinliklerle ve deneyler aracılığıyla işlenir.

Havacılık ve Uzay atölyelerinde, aerodinamik prensipler basit deneylerle öğrencilere kavratılır. Örnek olarak bu atölyelerde; havanın özellikleri, basitkopter, planör, sıcak hava balonu, insansız hava araçları ve roketler gibi çeşitli hava araçlarının çalışma prensipleri uygulamalı etkinlikler aracılığıyla keşfedilir.

SERGİLER

Bilim ve teknolojiye karşı merakı tetikleyen, eğlenceli düzenekleriyle keşfetmeye ve öğrenmeye sevk eden Bilim Merkezimizde, süreli sergilerin yer alacağı geçici sergi alanı dışında, sekiz temada 200’den fazla kalıcı sergi ünitesi ile yüz binlerce öğrenci ve aileye hizmet verilecektir.

* İletişim

* Robotik

* Otomotiv

* Finans

* Havacılık ve Uzay

* Tıp Teknolojileri

* Enerji

* Tarım ve Doğa

İLETİŞİM

İnsan hayatında iletişimin doğuşundan bugüne nasıl bir süreç izlediğini, bu süreçte gelişen teknolojiyle birlikte katettiği aşamaları, günümüzde kullanılan ileri teknolojik iletişim yöntemlerini ve gelecekte yapay zekâ teknolojisinin ilerlemesiyle bizleri nelerin beklediğine ışık tutan etkileşimli sergi galerisidir. Bu konuda yirminin üzerinde sergi düzeneği yer almaktadır.

ROBOTİK

Teknolojinin gelişimiyle birlikte hayatımıza giren robotlar, dijital cihazlar ve teknolojik ürünleri anlatan ondört sergi düzeneği yer almaktadır. Bu düzeneklerde teknolojinin temellerinden başlayarak, dünden bugüne robotik dünyasındaki gelişmeler ve gelecek teknolojiler hakkında öğretici ve deneyimleyici sergi galerileri yer almaktadır.

OTOMOTİV

Otomotiv sektöründeki gelişmelerin ve altında yatan bilim ve teknolojinin keşfine, zevkine varacakları, etkileşimli bir şekilde deneyimleyerek hem eğlenip, hem de öğrenebilecekleri yirminin üzerinde sergi düzeneğinin yer aldığı galeridir.

FİNANS

Ziyaretçilerin Finans alanındaki gelişmeleri ve teknolojiyle birlikte hayatımızdaki rolünü daha iyi anlayabilecekleri sergi galerisidir. Burada geçirecekleri zaman boyunca ziyaretçiler eğlenerek kazanç sağlayacağı bir deniyim yaşayacaklardır. Bu tema da onbeşin üzerinde düzenek bulunmaktadır.

HAVACILIK ve UZAY

Havacılık ve Uzay temasının işlendiği bu sergi galerisinde, yaşadığımız evren ve evrende bulunan güneş sistemi, yıldızlar, gezegen sistemi, galaksiler hakkında temel bilgiler verilmekle birlikte; havacılık alanındaki gelişmelerin, bu alandaki son teknolojik milli ürünlerin maketlerinin yanı sıra, birebir orijinallerinin sergilendiği ve etkileşimli sergi düzeneklerinin yer aldığı galeridir. Galeri içerisinde ellinin üzerinde sergi düzeneği yer almaktadır.

TIP TEKNOLOJİLERİ

İnsan vücudundaki sistemleri keşfedebilecekleri bu sistemlere dokunarak ve içinde gezinerek kendi sistemlerini tanıyabilecekleri, organların görevlerine ve sağlıklı kalmaları için nelere dikkat edilmesi gerektiğini etkileşimli bir şekilde özümleyebilecek, teknolojinin sağlık alanında etkilerini birebir deneyimleyebilecekleri kırka yakın sergi düzeneği bulunmaktadır. 

ENERJİ

Ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkararak enerjinin tüm süreçlerini, üretim tekniklerini, enerji dönüşümlerinin ve tüketimine kadar geçirdiği tüm evrelerin anlatıldığı, uygulamalı gerçekleyebildikleri, teknolojiyle birlikte enerjinin katettiği yolun keşfedilebileceği otuzun üzerinde etkileşimli sergi düzeneğinin yer aldığı sergi galerisidir. 

DOĞA BİLİMLERİ

Ziyaretçilerin doğada meydana gelen olayları ve bunların arkasındaki bilimi keşfedebilecekleri eğlenceli ve aynı zamanda eğitici düzeneklerin yer aldığı sergi galerisidir. Galeri de yirmiyedi adet sergi düzeneği bulunmaktadır. 

GEÇİCİ SERGİ ALANI

‘Bir Dünya Keşif’ isimli Geçici Serginin bulunduğu galeride; Rezonans & Dalgalar, Görme & Algı, Elektrik & Manyetizma konularının işlendiği üç ana tema altında 50 den fazla sergi düzeneği yer almaktadır.

Üsküdar Bilim Merkezi ’’ BİLİM ÜSKÜDAR ’’

 

İLETİŞİM

Ünalan Mahallesi, Ünalan Cd. No:11, 34700 Üsküdar/İstanbul

TELEFON+90 (216) 998 03 32

E-POSTAiletisim@turkiyeteknolojitakimi.org