Üsküdar Tarihi Cilt I

20. yüzyılda yetişen ve yaptığı araştırmalar, kaleme aldığı kitaplar, tasnif ettiği veya kayda geçtiği tarihî eserler, metinler ile tanınan İbrahim Hakkı Konyalı özellikle şehir tarihleri ile Anadolu’nun nüfus kütüğünü sağlamlaştıran şahsiyetlerden biridir. Aynı zamanda Osmanlı arşivlerinin Bulgaristan’a satılması meselesini gündeme getiren
ve fikri takibi ile bir kısmının kurtarılmasına vesile olmuş bir gazetecidir. 30’lu yıllar boyunca yazdığı yazılar ve yaptığı haberlerle tarihimize sahip çıkmış, ömrü boyunca da bu bilinçle çalışmış ve üretmiştir. Üsküdar Selimiye Camii bünyesinde yer alan İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphanesi ve Arşivi, merhumun birikim ve çalışmalarının çok değerli bir delilidir. Konyalı Hoca’nın 1976 - 1977 yıllarında iki cilt halinde yayımladığı “Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi” eseri ise Üsküdar’ımız adına hazırlanmış en güzel metinlerden biridir.
Üsküdar, tarihin hem yaşandığı hem de yazıldığı, coğrafyanın bütün nimetlerine sahip, Anadolu’nun gözbebeği diyebileceğimiz bir şehirdir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e her dönemde alimlerin yaşadığı, ilgi gösterdiği bir yer olagelmiştir. Merhum Konyalı Hoca, soyadını aldığı Konya’da doğmuş, uzun yıllar Üsküdar’da yaşamış ve yine Konya’da vefat etse de Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir. Böylece ahirete değin hemşehrimiz olarak kalacaktır. Bu güzide eseri yeni bir dizgi ve edisyonla okurla buluşturmak istedik. Hazırlanan eser gözden geçirilerek dizgi hataları düzeltildi, kişi ve eserler hakkında notlandırmalar yapıldı ayrıca ayrıntılı dizin eklendi. Merhum Konyalı’nın o meşhur titizliğine, dikkatine layık bir edisyon olarak kütüphanelerdeki yerini alacak olan bu kitabı okurlarıyla buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

 

Hilmi Türkmen
Belediye Başkanı

 

Kitabı indirmek için tıklayınız.