Üsküdar Su Uygarlığı


Bir şehri güçlü kılan en önemli özelliklerinden birisi tarihi kökenleri ve geçmişten günümüze intikal eden değerleridir. Üsküdar bu açıdan da oldukça şanslı bir şehirdir. Çünkü hem binli yıllarla ifade edilebilecek eski bir tarihi, hem de "açık hava müzesi" olarak değerlendirilebilecek zengin bir tarihi ve kültürel dokuya sahiptir. Çeşmeler de bu dokunun görünen ve insanla teması en yoğun olan eserlerindendir.

Çeşmeler, bir meydanda, bir yokuş başında, bir sokağın köşesinde, zamana direnen yüzlerinde; bütün ihmallere rağmen insanı önemseyen, yardımseverliği ve paylaşmayı hatırlatan yüzleriyle karşılar bizleri. Onlar, medeniyetlerin zamana tanıklık eden "su güzelleri"dir. Hele Üsküdar'ın çeşmeleri, şadırvanları bir başka güzeldir. Çünkü Üsküdar, manzarayla mimarinin birleştiği yerdir. 

Üsküdar Belediyesi de bu kültür mirasının bilincinde olarak 2010 Avrupa Kültür Başkentliği yolunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. 

Üsküdar Belediyesi hazırladığı bu kitapla; Merkez Mahalleleri Osmanlı Dönemi Su Uygarlığı Eserleri'ni bir kitapta toplayıp Üsküdar'ın kültür mirasını gelecek nesillere kalıcı bir armağan olarak sunmayı amaçlamaktadır.
 
Kitabı PDF olarak indirmek için tıklayınız.