Üsküdar Bibliyografyası

Yıllar önce TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü mensupları olarak “Türkiye Şehir Bibliyografyaları” adlı projeyi başlatma kararı almıştık. Arkadaşlarımız proje kapsamında bugüne kadar Eskişehir, Edirne, Kastamonu Malatya ve Trabzon bibliyografyalarını yayınladılar. Bu proje zaman içinde bizde ilçemiz Üsküdar için de benzeri bir bibliyografyanın hazırlanabileceği düşüncesinin oluşmasını sağladı. Sonrasında, bu düşünce projelendirilerek Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kara’ya sunuldu. O’nun onayı ile de çalışma başlamış oldu. Günümüz dünyasında, üretilen bilginin ilgi alanımız ya da alanları- mızla ilgili olanlarının olabildiğince tamamına ulaşmamızda bibliyografik çalışmalar en önemli kaynaklardan birini teşkil ederler. Bibliyografya hazırlayanların temel amaçları olabildiğince eksiksiz bir çalışma ortaya koymaktır. Fakat çağımızda üretilen bilgiyi tamamen kuşatmak pek mümkün görülmemektedir. Bu sebeple, herhangi bir konuyla alakalı mevcut tüm kaynaklara ulaşmak ve eksiksiz bir bibliyografya hazırlamak neredeyse imkânsız gibidir. Hazırlanan bu bibliyografya, Üsküdar’ın tarihi ve kültürel bilgi hafızasının oluşumuna kuşkusuz değerli bir katkı sağlayacaktır.

 

Kitabı indirmek için tıklayınız...