Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru'l-Arabî Sempozyumu

TAKRÎZ Yeryüzünde güzelliği, iyiliği ve diğergamlığı çoğaltmak, nerede bir boynu bü- kük, nerede bir çaresiz, gadre uğramış, madun varsa ona el uzatmak bu topraklarda doğmuş her kişinin şiarıdır. TİKA, milletimizin ali cenaplığının; varını paylaşan, onaran, inşa, ihya ve mamur eden gönül genişliğinin ve inceliğinin müesses ifadesidir. 21. yüzyılın ilk 15 yılını geride bıraktığımız bu zaman diliminde kaosun, düzensizliğin, adaletsizliğin küreselleştiği bir dünyada, bir yandan dinamik, aksiyoner, sorumluluk alan, çağının güncel sorunlarına çözümler üreten TİKA, öte yandan Anadolu’nun bin yıllık mayasından beslenmek, geleneğinden aldığı irfani soluğu dünyanın dört bir yanında temsil etmek gayreti içindedir. TİKA, insanı sadece ekonomik bir varlık olarak gören ve onun maddi ihtiyaçlarını karşılamayı yegâne amaç olarak belirleyen, bunu dahi adilane ve layıkı vechile yapamayan hegemonik söylemler karşısında insanı tarihiyle, çevresiyle, toplumla hâsılı büyük varlık âlemiyle birlikte bir bütün olarak kavrayan ve onun hakiki ihtiyaçlarını samimi bir şekilde karşılamayı, medeniyetimizin incelmiş, aşkla ve irfanla yoğrulmuş vakıf ve yardımlaşma kültü- ründen ilham alarak insana hizmet etmeyi yegâne gaye bilmektedir.

 

Dr. Serdar Çam

TİKA Başkanı

Ankara 2015

 

Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûrul'l-Arabî Sempozyum kitabı için tıklayınız