Tebriknâme-i Milli

Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri III. Selim döneminde başlamış, II. Mahmut devrinde sağlam temellere oturulmuş ve Sultan II. Abdülmecid zamanında gelişerek ilerlemiştir. II.Abdülhamid devride ise ülkenin genelinde sanayi, ticaret, tarım, eğitim, askeriye, sağlık, teknoloji, bayındırlık gibi pek çok alanda yeni hamleler yapılarak Osmanlı’nın müesseseleşme ve çağdaşlaşmasına büyük önem verilmiştir.

 

Tebriknâme-i Milli kitabına ulaşmak için tıklayınız