Tarihi Eserleriyle Üsküdar Kitabı

Üsküdar; tarihi, kültürel kimliği, coğrafyası ve sosyal dokusuyla sadece İstanbul’un değil ülkemizin de en önemli yerleşim merkezlerinden birisidir. Geçmişi anlamaya yönelik faaliyetler de bugünü anlamlı kılmak ve geleceği planlamak açısından mutlaka yerine getirilmesi gereken işlerdendir. Biz de bu anlayışla Üsküdar’ı bir tarih, kültür ve sanat şehri olarak tanımlıyor, bilimsel ve kültürel çalışmalara büyük önem veriyoruz. İşte bu açıdan Üsküdar’ın tarih ve kültürünün başka bir yönüne ışık tutan elinizdeki “Tarihi Eserleriyle Üsküdar” kitabının bizim açımızdan önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Kitap, tarihî semtlerimizde Osmanlı döneminde yüzyıllar boyunca yapılmış yüzlerce tarihî eserimizi olabildiğince bir araya toplayarak, derli toplu bir kitapla anlatmaya çalışmaktadır. Güzel fotoğraflarla da desteklenen kitap, günümüz okuyucusuna, yurtiçi ve yurt dışından gelen misafirlerimize, gençlerimize, kültür dostlarına takdim edebileceğimiz, 2017 yılından geleceğe belgesel olarak kalabilecek bir prestij kitabıdır. Eserden ne kadar çok istifade edilebilirse o kadar mutluluk duyarız. Çünkü bu tarihî eserler gerçekten her beldeye nasip olmayacak kadar yoğun ve çeşitli vakıf eserleridir. Bunların günümüz insanı tarafından bilinmesi, incelenmesi ve anlaşılması gelecek nesillerimizin kültürel inşası açısından son derece önemlidir.

İlçemiz İstanbul’dan Anadolu’ya açılan ilk kapı olması bakımından yüzlerce yıl işlek bir merkez olmuş, yoğun insan trafiğine ev sahipliği yapmış, bu yüzden de insana hizmet anlayışındaki vakıf eserleri bölgemizde çokça yapılmıştır. Yolcuların ihtiyaçları için, kervansaray ve imaret gibi yapılar, hastalar için şifâhâneler, ibadet için camiler, eğitim için medreseler, fakir fukara için aşevleri, hamamlar ve daha birçok eserler yapılmıştır. Bunlar bugün bizim gözümüz gibi koruyup yapılışlarındaki gayeyi fark ederek geleceğe devretmemiz gereken eserlerdir. Adı geçen eserleri son yıllarda belediyemiz, mevzuatın elverdiği ölçüde, elinden geldiğince bakımını ve tamirini üslenmekte, birçok eserin restorasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu tarihî miraslar hepimiz için önemlidir. Geçmişten aldığımız bu emanetleri bakımını yaparak, gelecekteki sahiplerine sağlam olarak devretmek belediye olarak en aslî görevlerimiz arasındadır.

Bu düşüncelerle bu kitabın insanlarımız üzerinde olumlu tesir yapacağına, insanımızın geçmiş ve gelecekle bağının kuvvetlenmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Kitabı inceleyen okuyan ve üzerinde düşünen okuyucuların yüzyılların vakıf kültürünü anlamaya çalışmasını, vermenin mübarek doyumunun farkına varmasını canı gönülden arzu ederim.

Bu duygularla, uzun süren titiz bir çalışmayla, kitapta yer alan bütün eserleri tek tek yerinde inceleyerek, yazarak ve en güzel şekilde fotoğraflarını çekerek büyük bir emekle kitabı hazırlayan Abdullah Kılıç hocamıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kitabın okunması, okutulması ve istifade edilmesi dileğiyle saygılar sunarım.

Hilmi Türkmen

Üsküdar Belediye Başkanı

Yayını indirmek için tıklayınız