Tarih Kokan Sayfalar

Dil ve yazı bize ikram edilmiş iki büyük mucizedir. Bu iki hazine biz insanlara iletişim, iman, ikrar, intikal imkanlarını tanımıştır. Dil Hz. Adem’den beri, yazı da yaklaşık 5500 yıldır varlığımızın tartışılmaz bir parçası. Yazmak, okumak, kaydetmek insanlık için bu geçen binlerce yıl içinde sadece bir işlevden ibaret olmadı elbette. Her kültür ve medeniyet kendi sembolleri, alfabesi, dili etrafında yeni anlamlar buldu, yeni sanatlar icat etti. Kendini ifade yöntemlerini geliştirdi. Kimi zaman kendi benliğini anlatmak istedi, dilden şiir yonttu. Kimi zaman ilahi bir güzellik bırakmak istedi yazıdan hat yonttu. Anadolu’da büyüyen, insanlığa yepyeni bir siyasi, tarihi, kültürel ve elbette estetik bir dünya bırakan Türk İslam medeniyetimizin hayatın her alanına attığı imzalar bugün bizim meşalelerimiz olarak parlıyorlar. Şiirimiz, mimarimiz, musikimiz ve elbette güzel yazı sanatlarımız, el yazmalarımız bizi biz yapmaya devam ediyorlar. Yüzlerce yıl önce nasıl yaşıyorduk, nasıl düşünüyor ve hissediyorduk, atalarımız hayatın karlılarına getirdiği meseleleri nasıl çözüyorlardı, estetik seviyemiz nasıldı gibi birçok sorunun cevabını biz arşiv belgelerinin yanında böylesi somut sanat eserlerinde bulabiliyoruz. Eski bir hüsn-i hat, en az bir caminin kubbesi, çinisi, bir büyük şairin şiiri, küçük, ahşap bir İstanbul evinin cumbası kadar bize bilgi vermektedir. Sadece bilgi de değil; muazzam bir güzellik anlayışı da bu yazmalarda saklıdır. Tarihçiler, sanatçılar, uzmanlar da bu saklı bilgileri, hazineleri günümüze tercüme etmektedirler. Başta Üsküdar ve İstanbul olmak üzere asırlardır bu topraklarda üretilen bu eserleri toplamak, korumak, yorumlamak, yayınlamak bu anlamda milli ve manevi bir görevdir. Ayet-i kerimelerden şiirlere, fermanlardan tuğralara, hilye-i şeriflerden cami levhalarına bu sonsuz denize dalıp saygıyla hazineler çıkaran uzmanlara teşekkür borçluyuz. Ömer Dinçer Kılıç Beyefendi’nin hazırladığı bu değerli kitabı, bu duygularla yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Saygılarımla

Hilmi TÜRKMEN
Belediye Başkanı

Yayını indirmek için tıklayınız.